สภาอุตฯท่องเที่ยว มั่นใจ! เปิดประเทศนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยช่วงสิ้นปีแน่นอน

125
0
Share:

นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ สทท. เผยถึงนโยบายเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทย โดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่ 1 พฤศจิกายนนี้ ว่าจะทำให้เพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทยในช่วงสิ้นปีนี้อย่างแน่นอน

แต่ขอให้รัฐเร่งกระจายวัคซีนให้ทั่วถึงเพื่อเรียกความมั่นใจกับทุกฝ่ายด้วย และขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการติดเชื้อในภาคท่องเที่ยวและกระทบภาพรวม

ทางด้านนายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เชื่อว่า ในระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนเปิดประเทศ จะทำการประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ำ เกี่ยวกับนโยบายการเปิดประเทศของไทย เพื่อให้ต่างชาติมาเที่ยวไทยในช่วง 2 เดือนสุดท้ายของปีนี้

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการเอกชนต้องการให้รัฐบาลปรับปรุง ระบบติดตามหลังจากเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งในปัจจุบัน แต่ละจังหวัดจะมีแอปพลิเคชั่นของตัวเองทำให้นักท่องเที่ยวเกิดความสับสน จึงขอให้ปรับลดเหลือระบบเดียว และสามารถใช้ได้ทุกจังหวัดทั้งประเทศ