สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยเสนอรัฐอุ้ม! สินเชื่อ Soft Loan 100,000 ล้าน พักต้นพักดอก เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs

79
0
Share:

นายแสงชัย ธีรกลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ออกแถลงการณ์เสนอแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการ และแรงงานในกลุ่มเอสเอ็มอี จากที่รัฐได้ประกาศล็อคดาวน์ ทางผู้ประกอบการเอสเอ็มอีพร้อมปฏิบัติตาม แต่ขณะเดียวกันได้ส่งผลกระทบต่อเอสเอ็มอีในวงกว้างทั้งเรื่องนี้สิน การเลิกจ้าง การปิดกิจการ การฟ้องร้อง รวมถึงการถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาด

.

ที่ประชุมสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย จึงได้มีมติเสนอ 6 มาตรการแก่รัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย ให้พักต้นและพักดอก เป็นเวลา 6 เดือน และหยุดคิดดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการพักต้น ให้ลดดอกเบี้ยเงินกู้จาก 5% เหลือ 4% คงที่นาน 2 ปี และอนุมัติสินเชื่อ Soft Loan 1 แสนล้าน ให้กู้ไม่เกิน 1 ล้านบาท โดยไม่นำงบมาเป็นเกณฑ์วิเคราะห์ในการให้สินเชื่อ ยกเว้นตรวจสอบข้อมูลเครดิตบูโร 2 ปี และให้เร่งผลักดันกองทุนพัฒนาวิสาหกิจ และกองทุนฟื้นฟู NPL ซึ่งปัจจุบันมีเอสเอ็มอี ติดกับดักทางการเงินเป็น NPL กว่า 241,734 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.34 ของวงเงินสินเชื่อทั้งระบบ

.

ทั้งนี้หากการแพร่ระบาดโควิด-19 ยืดเยื้อถึงเดือน ส.ค. 64 และยังมีการสั่งล็อคดาวน์ โดยไม่มีมาตการช่วยเหลือเอสเอ็มอี อาจทำให้เอสเอ็มอีที่มีอยู่กว่า 3 ล้านราย เหลืออยู่รอดได้ ไม่ถึง 0.5% เท่านั้น