สหพันธ์ขนส่งฯ ยังกดดันรัฐต่อ ชี้ดีเซลลิตรละ 28 บาท ยังไม่เพียงพอ แนะปรับเป็น บี3 หรือ บี4

107
0
Share:
น้ำมัน

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. ที่ผ่านมา นายอภิชาติ ไพรรุ่งเรือง ประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้ปรับลดสัดส่วนการผสมน้ำมันไบโอดีเซลในน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว โดยปรับมาใช้เพียงสูตรเดียวคือบี7 จากเดิมที่มี 3 สูตร คือ บี10 และบี20 เป็นระยะเวลา 4 เดือน(ธ.ค.-มี.ค.65) จะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ 28 บาท

โดยได้กล่าวว่า ถือว่ารัฐบาลมีแนวโน้มที่ดีที่ยอมรับฟัง เปิดโต๊ะเจรจาและประชุมเพื่อแก้ปัญหาด้วยการปรับมาใช้สูตรน้ำมันเหลือเพียงสูตรเดียวคือบี 7 ซึ่งจะทำให้ราคาดีเซลปรับลงมาอยู่ที่ ลิตรละ28 บาท แต่สหพันธ์ฯ พอใจการแก้ไขปัญหาแค่ระดับหนึ่งเท่านั้น เพราะลิตรละ28 บาทยังเป็นราคาที่สูงอยู่ ซึ่งราคาที่มองว่าเหมาะสมที่สุดคือลิตรละ25บาท จึงเสนอให้กลับไปทบทวนสูตรน้ำมันไบโอดีเซลใหม่อีกครั้ง ให้เป็นบี3 หรือ บี4 ซึ่งจะมีส่วนผสมน้ำมันปาล์มลดลงอีก

ซึ่งจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ25บาท ทางรัฐบาลจึงได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปเสนอให้รมว.พลังงานพิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ได้มีการเปิดเวทีคุยกันแล้ว แต่รัฐบอกว่าคงปรับลดภาษีสรรพสามิตไม่ได้ เพราะเป็นรายได้หลักที่ต้องนำไปบำรุงประเทศ เมื่อลดภาษีไม่ได้ก็ควรที่จะต้องปรับลดสัดส่วนน้ำมันปาล์มลงมาอีก ให้เป็นสูตร บี 3 หรือ บี4 ซึ่งจะให้เวลาไปพิจารณาข้อเสนอ และจะมาทวงคำตอบในวันที่ 15 ธ.ค. โดยจะยังไม่มีการหยุดเดินรถเพิ่มในวันที่ 1ธ.ค. ตามที่ประกาศ โดยปัจจุบันเราหยุดวิ่งรถไปแล้ว 20%