สหรัฐเล็งย้ายฐานการผลิตมาไทย

639
0
Share:

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยว่า หลังจากประชุมหารือร่วมกับนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐสหรัฐฯ คณะนักธุรกิจชั้นนำของสหรัฐฯ จำนวน 16 บริษัท เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย รวมทั้งมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยนักธุรกิจสหรัฐฯ ได้แสดงความสนใจโอกาสทางธุรกิจในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสาขาพลังงาน การเงิน และโครงสร้างพื้นฐาน และเล็งย้ายฐานการผลิตมาไทยงรัฐบาลไทยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศ
.
ที่สำคัญนักธุรกิจสหรัฐฯ ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษตะวันออก หรือ EEC ซึ่งมีบริษัทชั้นนำ อาทิ Baxter International ผู้นำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้เข้ามาลงทุนใน EEC แล้ว และมองว่าไทยจะเป็นฐานการผลิตที่สำคัญสำหรับภูมิภาคอาเซียนได้
.
อีกทั้งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้มีความโปร่งใส เช่น การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและพิธีการศุลกากร มุ่งเน้นการเสริมสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงการดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยเห็นได้จากการที่ธนาคารโลกได้ปรับอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 ของประเทศไทยมาอยู่ที่อันดับที่ 21 ของโลก
.
ด้านนายวิลเบอร์ รอสส์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้กล่าวแสดงความชื่นชมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 35 รวมถึงสนับสนุนการดำเนินนโยบายThailand 4.0 และแสดงความยินดีกับการที่ไทยได้รับการจัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจประจำปี 2563 ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา และสหรัฐฯ เล็งเห็นโอกาสและลู่ทางการลงทุนในไทย รวมถึงมีความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิตมาไทย