สาธารณสุขแจงทุกโรงพยาบาลเร่งเปิดจุดฉีดวัคซีน พร้อมจัดรถโมบายบริการกลุ่มเสี่ยง 608

81
0
Share:
สาธารณสุข แจงทุก โรงพยาบาล เร่งเปิดจุด ฉีดวัคซีน พร้อมจัดรถโมบายบริการกลุ่มเสี่ยง 608

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรง แพทย์จ่ายยาและรักษาแบบผู้ป่วยนอก ส่วนการใช้เตียงในโรงพยาบาลยังไม่เพิ่มขึ้นมากจนต้องมีมาตรการเพิ่มเติม สำหรับผู้เสียชีวิตยังเพิ่มไม่มากเช่นกัน เฉลี่ยไม่เกิน 10 ราย/วัน ซึ่งเป็นไปตามที่คาดการณ์ว่าจะพบการระบาดในลักษณะ Small Wave และจะค่อย ๆ ลดลงช่วงหลังปีใหม่

ทั้งนี้ การพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ทำให้ช่วงนี้ประชาชนเข้ารับวัคซีนมากขึ้น จึงได้สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทั่วประเทศ กำหนดเป้าหมายการฉีดวัคซีน และให้ทุกโรงพยาบาลในสังกัดจัดจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมประชาสัมพันธ์วันเวลาให้บริการให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงและมารับบริการได้สะดวก

“แม้จะมีการกำหนดวันเวลาให้บริการ แต่หากประชาชนวอล์กอินมาขอรับบริการไม่ตรงวัน ก็ขอให้ฉีดวัคซีนให้กับประชาชน ไม่ต้องกังวลเรื่องเปิดขวดวัคซีนฉีดไม่หมดแล้วต้องทิ้ง เพราะแม้ขวดหนึ่งจะฉีดเพียงคนเดียวก็ถือว่ามีประโยชน์กว่าที่จะรอหลายคนแล้วทำให้ไม่ได้ฉีด เพราะคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ไม่ได้ฉีดเข็มกระตุ้น” นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวต่อว่า นอกจากการกระจายวัคซีนโควิด-19 ถึงระดับ รพ.สต. เพื่อให้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับบริการใกล้บ้าน ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางมารับบริการที่โรงพยาบาลชุมชน และลดการสูญเสียรายได้ของญาติจากการหยุดงานพามาฉีดวัคซีน แต่เพื่อเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนมากขึ้นและสะดวกยิ่งขึ้น ได้แจ้งให้มีการจัดกิจกรรมเชิงรุก เช่น จัดรถโมบายยูนิตฉีดวัคซีน พร้อมนัดหมายให้มารับบริการในพื้นที่ โดยเฉพาะกลุ่ม 608 คือ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และหญิงตั้งครรภ์