‘หมอธีระ’ เตือนหากดึงดันเปิดประเทศ เสี่ยงโควิดทวีระบาดรุนแรง และจะกระทบระยะยาวต่อไป

77
0
Share:

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า…สถานการณ์ของไทยเรา เมื่อวานจำนวนติดเชื้อใหม่ยังคงติดอันดับท็อปเท็น เป็นอันดับ 10 ของโลก

…ว่าด้วยเรื่องการเข้าถึงบริการตรวจ RT-PCR และ ATK ในสถานการณ์ระบาดเช่นนี้ ควรเป็นสิทธิของประชาชนทุกคน ที่จะต้อง”สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่มีค่าใช้จ่าย” เพราะเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันระดับทุติยภูมิสำหรับโรคติดต่อร้ายแรง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในการจัดหาให้ประชาชน ทั้งนี้เพราะในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับปัจจุบัน มาตรา 47 “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย”

…หัวใจสำคัญที่จะประคับประคองให้ทุกคนมีสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตในช่วงเวลาถัดจากนี้ไป ยังคงยืนยันว่ารัฐควรพิจารณาเรื่องต่อไปนี้ ชะลอนโยบายเปิดประเทศ และเปิดแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายจังหวัดออกไปก่อน ขยายศักยภาพระบบตรวจคัดกรองโรค ทั้ง RT-PCR และ ATK ให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ ไม่มีค่าใช้จ่าย และไม่ติดกฎเกณฑ์ใดๆ เตรียมรับมือปัญหาผลกระทบมากขึ้น ชัดเจนขึ้น ในกลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคอื่นจำนวนมากในระบบสาธารณสุขที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการได้ เพราะการระบาดของโควิด-19 เป็นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน

หากดึงดันผลักดันเปิดการท่องเที่ยวและเปิดประเทศ สิ่งที่จะตามมาคือ การระบาดที่ทวีความรุนแรงขึ้น และจะเกิดผลกระทบหนักทั้งเรื่องสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมในระยะยาว

สำหรับประชาชนอย่างพวกเราทุกคน ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างเคร่งครัด ใส่หน้ากากนะครับ สองชั้น ชั้นในเป็นหน้ากากอนามัย ชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้า เลี่ยงการกินดื่มในร้านอาหาร โรงอาหาร ศูนย์อาหาร ซื้อกลับจะปลอดภัยกว่า