หมอไทยบอก! กองควบคุมโรคฯชี้ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบในเด็กจากการฉีดวัคซีนต้านโควิดมีต่ำในเอเชีย ไทยพบ 1 ใน 9 แสนคน

53
0
Share:

นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค เปิดเผยว่าข้อกังวลเกี่ยวกับผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้น ในภูมิภาคเอเชียพบเพียง 2-3 รายต่อจำนวนประชากร 100,000 ราย ในส่วนของประเทศไทยหลังจากฉีดไปแล้วเกือบ 900,000 ราย มีรายงานเพียง 1 ราย พบในเด็กอายุ 13 ปี แต่รักษาหายแล้ว ดังนั้น จึงถือว่าวัคซีนมีความปลอดภัย

ขณะที่ข้อมูลทั่วโลก พบว่าเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการฉีดวัคซีนอยู่ในระดับต่ำ ขณะที่การเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบจากการติดเชื้อพบสูงกว่าถึง 6 เท่า

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดโควิด-19 ยี่ห้อไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก นักเรียนที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ โดยฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์จะเริ่มต้นในดือนตุลาคมนี้ โดยให้สถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนปฏิบัติตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อพื้นที่ ซึ่งจะมีการประเมินการเปิดสถานศึกษาจากบริบทและสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ทั้งครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน รวมถึงครอบครัวและชุมชน