หวั่น “ทัวร์อั้งยี่” ทุบท่องเที่ยวไทย หลังพบกลุ่มทุนสีเทาเข้ามาตั้งบริษัททัวร์ผูกขาด

134
0
Share:
หวั่น “ทัวร์อั้งยี่” ทุบ ท่องเที่ยว ไทย หลังพบกลุ่ม ทุนสีเทา เข้ามาตั้งบริษัท ทัวร์ ผูกขาด

นายสุรวัช อัครวรมาศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนี้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ หรือทัวร์ต่ำกว่าทุน กลับมารุนแรงยิ่งกว่าช่วงก่อนโควิดกระทบกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยอย่างหนัก โดยเฉพาะทัวร์จีนมีการนำมัคคุเทศก์ต่างชาติเข้ามาอย่างเป็นล่ำเป็นสัน ครั้งละ 60-80 คน ซึ่งที่น่ากังวลคือกลุ่มทุนสีเทาเข้ามาทำธุรกิจนี้และเป็นกลุ่มทุนใหม่ที่รัฐบาลจีนกวาดล้างจึงโยกย้ายเข้ามาในประเทศไทย ทั้งโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร ร้านโชว์ แหล่งท่องเที่ยว รวมไปถึงจัดหารถบัสเอง ร้านขายของฝาก และหาวัดให้เช่าพระ โดยให้ผลประโยชน์กับคนดูแล จนเรียกได้ว่าเป็น ”ทัวร์อั้งยี่” โดยมีการประเมินความเสียหายจากทัวร์ศูนย์เหรียญเบื้องต้น คาดว่าจะสูญเสียเป็นหลักแสนล้านบาทเลยทีเดียว

ล่าสุดได้เข้าหารือกับกรมการท่องเที่ยวและเตรียมตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ขณะเดียวกันกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะฟื้นคณะทำงานแก้ปัญหาธุรกิจนอมินีที่มีอยู่แล้วเข้ามาแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย

ขณะที่นายไพศาล ซื่อธานุวงศ์ กรรมการสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย ไม่เห็นด้วยกับร่างประกาศคณะกรรมการ ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่องหลักเกณฑ์การจัดให้มีมัคคุเทศก์ต่อจำนวนนักท่องเที่ยว กรณีกรุ๊ปทัวร์ที่จำนวนนักท่องเที่ยวต่ำกว่า 12 คนไม่จำเป็นต้องจัดให้มีมัคคุเทศก์ก็ได้ ซึ่งมองว่าหากกฎหมายนี้ผ่านจะทำให้มัคคุเทศก์ต่างชาติ ในระดับหัวหน้าทัวร์สามารถพาทัวร์กรุ๊ปเล็กได้โดยสะดวก อีกทั้งการตรวจสอบใดใดของทัวร์รถตู้จะทำได้ยากมาก เพราะเมื่อกฎหมายผ่านคนเหล่านี้จะไม่มีกระทั่งใบสั่งงานมัคคุเทศก์ (Job order) โดยอ้างว่านักท่องเที่ยวไม่ต้องการมัคคุเทศก์ โดยล่าสุดกำลังเร่งขอความเห็นจากสมาชิกมัคคุเทศก์เพื่อคัดค้านกฎหมายฉบับนี้ต่อไป