อนามัยโพลเผยคนไทย 94% กังวลใจเปิดประเทศ 1 พ.ย.นี้และมีกว่า 28% เชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรค

107
0
Share:

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า หลังจากที่ ศบค. ได้อนุมัติให้เปิดประเทศ สามารถมีการเดินทางเข้า-ออก เริ่ม 1 พ.ย. นี้โดยได้จัดทำอนามัยโพลได้ทำการสำรวจระหว่าง 14-20 ต.ค.ที่ผ่านมา ในประเด็น “คิดเห็นอย่างไรกับการเปิดประเทศ 1 พฤศจิกายน 2564” ซึ่งจากผลสำรวจพบว่า 94% ของคนไทยมีความกังวลกับการเปิดประเทศ โดยมีความเชื่อมั่นต่อการควบคุมป้องกันโรคเพียง 28%
.
ขณะที่ 72% มีความคิดเห็นว่าควรเพิ่มมาตรการที่จะทำให้เชื่อมั่นว่าหากเปิดประเทศแล้วจะปลอดภัยด้วยการเร่งฉีดวัคซีนให้ทุกคนทั่วประเทศครบตามเกณฑ์ครอบคลุมทุกจังหวัด 70% ขึ้นไป และอีก 60% เสนอให้มีการคุมเข้มการลักลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ส่วนอีก 55% มองว่าควรการกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคของสถานประกอบการ และประชาชนอย่างเคร่งครัด
.
ทั้งนี้ได้ย้ำว่าสถานประกอบกิจการต่าง ๆ ต้องเพิ่มความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยให้พนักงานทุกคนควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หรือตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน ควบคู่กับคัดกรองพนักงานด้วย “ไทยเซฟไทย” ทุกวัน หากพบว่ามีอุณหภูมิเกินกว่าที่กำหนดและมีความเสี่ยงในการได้รับเชื้อให้ตรวจด้วย ATK ทันที
.
สำหรับมาตรการด้านความปลอดภัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ของ Thai Stop COVID Plus ทุกเดือน และติดใบรับรอง Certificate ในบริเวณที่ผู้รับบริการและที่เจ้าหน้าที่สามารถสแกน QR Code เพื่อตรวจสอบได้ รวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมิน SHA Plus พร้อมจัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ 70% มีมาตรการควบคุมแรงงานต่างด้าว และกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
.
สำหรับนักท่องเที่ยวคนไทยจะต้องไม่มีอาการเสี่ยง และได้รับวัคซีนครบ หรือตรวจ ATK ทุก 7-14 วัน และปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT อย่างเคร่งครัด พร้อมคัดกรองตัวเองผ่าน “ไทยเซฟไทย” และแสดงให้ผู้รับบริการตรวจสอบก่อนเข้าสถานประกอบการ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องไม่มีอาการเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง คัดกรองไม่พบเชื้อ และได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ RT-PCR ตามระยะเวลาที่กำหนดด้วย