อนามัยโลกชี้ ‘โควิด-19’ อาจเกิดการกลายพันธุ์อีก แต่ความรุนแรงลดลง

347
0
Share:

ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวว่าเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ มีแนวโน้มเกิดการกลายพันธุ์อีกเนื่องจากยังคงเกิดการแพร่ระบาดทั่วโลก แต่จะมีความรุนแรงลดลงเนื่องจากภูมิคุ้มกันที่ผู้คนได้รับจากการฉีดวัคซีนและจากการติดเชื้อ อาจมีจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นประปรายหากภูมิคุ้มกันลดลง ซึ่งต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสกระตุ้นเป็นระยะ

ในแง่ดีที่สุด อาจมีเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ใหม่ ที่รุนแรงน้อยกว่าอุบัติขึ้น และไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 โดสกระตุ้น หรือวัคซีนสูตรใหม่ๆ สำหรับในแง่ร้ายที่สุด อาจเกิดเชื้อไวรัสชนิดกลายพันธุ์ที่รุนแรงมากขึ้นและแพร่เชื้อได้สูง และทำให้การป้องกันโรคที่ร้ายแรงและการเสียชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะจากการฉีดวัคซีนหรือการติดเชื้อก่อนหน้านี้จะลดลงอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ขอให้หลายประเทศทั่วโลกยับยั้งการแพร่ระบาดระยะร้ายแรงในปี 2022 โดยการดำเนินงานลำดับแรกควรเป็นการเฝ้าระวังทาง ห้องปฏิบัติการ และข่าวกรองสาธารณสุข และการฉีดวัคซีน มาตรการทางสาธารณสุขและสังคม และการมีส่วนร่วมของชุมชน รวมถึงการดูแลรักษาทางคลินิกสำหรับโรคโควิด-19 และระบบสุขภาพที่ยืดหยุ่น การวิจัยและพัฒนา การเข้าถึงเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างเท่าเทียม สุดท้ายคือการประสานงานเมื่อการตอบสนองเปลี่ยนจากรูปแบบฉุกเฉินไปเป็นการจัดการโรคระบบทางเดินหายใจในระยะยาว