อินเดียแรงส์! ผงะสายพันธุ์อินเดียในไทยสัปดาห์เดียวพุ่ง 170 ราย พบในกรุงมากที่สุดกว่า 13%

107
0
Share:

กระทรวงสาธารณสุข แถลงข่าว “Update สายพันธุ์ Delta (อินเดีย) และจะมีผลกระทบต่อการได้รับวัคซีนหรือไม่” โดย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทย์ฯ มีการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิดทุกสัปดาห์ โดยเก็บตัวอย่างเชื้อมาตรวจจากหลายแห่ง แต่หลัก ๆ จะเก็บมาจากพื้นที่กรุงเทพฯ และพื้นที่เฝ้าระวัง

ล่าสุด จํานวนผู้ติดเชื้อที่พบจำแนกตามสายพันธุ์ในรอบวันที่ 14-20 มิถุนายน 2564 พบว่า

สายพันธุ์อัลฟ่า (อังกฤษ) ยังเป็นสายพันธุ์ที่มากสุดในไทย จากเดิมมี 4,528 ราย ล่าสุดพบเพิ่มอีก 1,113 ราย มากที่สุดอยู่ใน กทม. 387 ราย ทำให้ยอดสุ่มตรวจตั้งแต่การระบาดระลอกเมษายน 2564 สะสมแล้ว 5,641 ราย หรือคิดเป็น 88.93%

สายพันธุ์เดลต้า (อินเดีย) จากเดิมมี 496 ราย พบเพิ่มอีก 170 ราย อยู่ในเขตสุขภาพที่ 4 (สระบุรี นนทบุรี ลพบุรี อ่างทอง นครนายก สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี) จากเดิม 40 ราย เพิ่มอีก 65 ราย รวม 105 ราย และมากสุดในเขต 13 (กทม.) จากเดิม 404 ราย เพิ่มอีก 89 ราย รวมเป็น 493 ราย และเขตอื่น ๆ ทำให้ยอดสะสมสุ่มตรวจตั้งแต่การระบาดระลอกเดือนเมษายนถึงปัจจุบันพบสายพันธุ์เดลต้าแล้วทั้งสิ้น 666 ราย คิดเป็น 10.47% ซึ่งจะเห็นว่าสายพันธุ์นี้เริ่มมีสัดส่วนเพิ่มขึ้น

สายพันธุ์เบต้า (แอฟริกา) จากมี 31 ราย พบเพิ่มอีก 7 ราย ในพื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็น 2 ราย ที่ภูเก็ต เป็นนักเรียนที่กลับมาจากโรงเรียนมัรกัส จ.ยะลา และที่ จ.ปัตตานี 4 ราย จ.ยะลา 1 ราย รวมยอดสะสมแล้ว 38 ราย หรือคิดเป็น 0.60%