เกาหลีใต้บรรลุเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด 70% ของจำนวนประชากรแล้ว คาดตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป จะเริ่มอนุญาตให้ปชช.กลับมาใช้ชีวิตปกติ

99
0
Share:

ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลี (KDCA) เปิดเผยว่า เกาหลีใต้บรรลุเป้าหมายในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้กับประชากร 70% ของประเทศแล้ว นับเป็นจำนวนแล้ว 36 ล้านรายจากประชากรทั่วประเทศราว 52 ล้านราย
.
เป้าหมายดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความเคลือบแคลง เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ต้องต่อสู้กับปัญหาขาดแคลนวัคซีน และความล่าช้าในการจัดส่ง แต่ในเวลาต่อมา เกาหลีใต้ได้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวัคซีนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงอัตราการเข้ารับการฉีดวัคซีนโดยสมัครใจค่อนข้างสูง ซึ่งแซงหน้าสหรัฐและอีกหลายประเทศ
.
ทางด้าน นายควอน ด็อกชอล รัฐมนตรีสาธารณสุขเกาหลีใต้เปิดเผยว่า รัฐบาลจะเริ่มอนุญาตให้ประชาชนกลับมาดำเนินกิจกรรมปกติอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. เป็นต้นไป ซึ่งเร็วกว่ากำหนดการเดิมในช่วงกลางเดือนพ.ย. ซึ่งปัจจุบันเกาหลีใต้ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยไม่ต้องใช้มาตรการล็อกดาวน์ และรัฐบาลเร่งดำเนินการตรวจหาเชื้อและติดตามผู้ติดเชื้ออย่างจริงจัง