เบี้ยวจ่าย 3 รอบ! ยักษ์อสังหาฯเบอร์ 2 ในจีน เอเวอร์แกรนด์ไม่จ่ายหนี้ครั้งที่ 3 ในเวลา 3 สัปดาห์ผ่านมา ตอกย้ำวิกฤตอสังหาริมทรัพย์จีนไม่จบสิ้น

117
0
Share:

วันนี้ 12 ตุลาคม 2564 ผู้ถือตราสารหนี้ของเอเวอร์แกรนด์บางราย เปิดเผยว่า ยังไม่ได้รับดอกเบี้ยของตราสารหนี้งวดเดือนเมษายน 2565 เมษายน 2566 และเมษายน 2567 ที่ครบกำหนดชำระรวม 148 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 4,955 ล้านบาท ภายในเวลา 11:00 น.วันนี้ตามเวลาไทย หลังจากเอเวอร์แกรนด์ผิดนัดชำระดอกเบี้ยไปแล้ว 2 ครั้งในเดือนกันยายน นักลงทุนเสี่ยงจะสูญเสียเงินก้อนใหญ่หากพ้นระยะเวลาผ่อนผัน 30 วันไปแล้ว เพราะเอเวอร์แกรนด์แบกรับหนี้สินไม่ต่ำกว่า 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือไม่ต่ำกว่า 10 ล้านล้านบาท

รีฟินิทิฟ เผยว่า บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งในจีนมีตราสารหนี้ที่ครบกำหนดชำระในปีหน้ารวมกันทั้งหมด 92,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 3 ล้านล้านบาท ขณะที่บริษัทนายหน้าหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบีเตือนว่า จะมีปัญหาผิดนัดชำระหนี้มากขึ้นในอนาคต หากปัญหาสภาพคล่องไม่ได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จีนมีมูลค่า 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 167 ล้านล้านบาท คิดเป็น 1 ใน 4 ของเศรษฐกิจจีน และมักเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งในการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจประเทศ