‘เพจเพื่อนแท้ร้านอาหาร’ โพสต์ 7 ข้อเสนอถึงนายกฯ ทบทวนคำสั่งปิดร้านอาหารในห้างฯ

74
0
Share:

เฟซบุ๊กเพจ เพื่อนแท้ร้านอาหาร  ได้โพสต์จดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีและ และศบค. มีข้อความว่า…

กราบเรียนท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-o-cha ด้วยเชื่อว่าท่านและคณะทำงาน ศบค.มีหลายเรื่อง หลายปัญหาใหญ่ ๆ ให้ต้องพิจารณาแก้ไข จนอาจทำให้การตัดสินใจออกมาตรการบางอย่างถูกข้ามในรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ แต่เป็นรายละเอียดที่ส่งผลลัพธ์สร้างความเสียหายต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมตามมาอย่างมาก

.

ดังกรณีคำสั่งในประกาศ ฉบับที่ 28 ปิดร้านอาหารในห้างฯ ซึ่งสร้างความ งง งวยให้กับผู้ประกอบการ และสาธารณชนอย่างมากว่าปิดเพื่อ!  ปิดแล้วมันช่วยให้การระบาดดีขึ้นจริงเหรอ ในเมื่อคนยังแออัดในซุปเปอร์ฯ มากกว่าการรอสั่งอาหารกลับบ้าน แต่ก็เชื่อว่าท่านคงได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือจากคณะแพทย์ใน ศบค.จนนำมาสู่คำสั่งดังกล่าว (หากไม่ใช่การพิมพ์ตกหล่นไป) แต่คำสั่งดังกล่าวมีผลให้เกิดการตกงานทันทีของพนักงานหลายพันชีวิต  ลำพังเงินเยียวยา เงินทดแทนที่ได้จากประกันสังคมไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายของพวกเขา ซึ่งจะยื่นเรื่องขอก็ลำบาก ระบบล่มซ้ำซากจะสอบถามข้อมูลจากข้าราชการก็ยากเย็น แถมบางเขตข้าราชการดุด่าใส่ประชาชนไม่พยายามจะช่วยเหลือ  รวมถึง ผลประกอบการของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากคำสั่งนี้โดยไม่คาดคิดมาก่อน ซึ่งล้วนแต่เป็นแบรนด์ใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงย่อมส่งผลตรงต่อGDPประเทศตามมาสต็อกวัตถุดิบที่ระบายออกไม่ทันสร้างความสูญเสียต่อเงินทุนยอดขายที่หายไปทันทีโดยไร้มาตรการเยียวยารองรับซึ่งผู้ประกอบเหล่านี้ต่างบอบช้ำสะสมมา

.
จากมาตรการควบคุมของรัฐอย่างต่อเนื่องที่หนักกว่านั้น บรรดาผู้ประกอบการแต่ละแบรนด์เขาห่วงใยพนักงาน เขาต้องหาวิถีทางดิ้นสู้เพื่อรอดต่างก็ต้องพากันหาสถานที่นอกห้างเพื่อให้สามารถทำอาหารขายได้ต่อซึ่งล้วนแต่เป็นต้นทุนผลิตที่เพิ่มขึ้นหากผู้ประกอบการเหล่านี้โดยเฉพาะแบรนด์ระดับSME ต้องเจ๊งไปการชดเชยเยียวยาใด ๆ ก็ไม่อาจเพียงพอยังไม่นับถึงซัพพลายเชนต่าง ๆที่เชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหารซึ่งเชื่อมไปสู่เกษตรกรโดยตรง ต้องได้รับผลกระทบไปด้วยแรงงานตกงานกระทบต่อปัญหาครัวเรือนเกิดหนี้NPL และหนี้สูญการหมุนเวียนเศรษฐกิจหยุดชะงักดูแล้วผลกระทบที่ตามมามันหนักมาก

.
จึงขอเสนอมายังท่านนายกฯ และคณะทำงาน ศบค. ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศฉบับที่28ไม่ได้ห้ามการขนส่งอาหารดังนั้น ขอให้ท่านพิจารณาอนุญาตร้านอาหารในห้างสามารถเปิดครัวทำอาหารส่งได้โดยให้เป็นการรับออเดอร์ผ่านแพลทฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เท่านั้น
ข้อ 2 ให้ห้างฯ กำหนดจุดรับ-ส่งอาหารนอกพื้นที่ห้างฯ
ข้อ 3 ให้ร้านจำกัดจำนวนพนักงานเฉพาะพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดเตรียมเท่านั้นให้ปฏิบัติงานได้
ข้อ 4 จะไม่มีการรับออเดอร์หน้าร้านเด็ดขาด
ข้อ 5 มีการตรวจเช็คไทม์ไลน์พนักงานทุกคนที่ต้องมาปฏิบัติหน้าที่มีกฎระเบียบภายในร้านตามมาตรการสาธารณสุขที่ศบค.กำหนด
ข้อ 6 หรือจะกำหนดให้ร้านต้องตรวจRapid testพนักงานก่อนเข้าร้านก็เชื่อว่าทางร้านยินดีปฏิบัติ
ข้อ 7 อนุญาตให้ร้านอาหารนิติบุคคลเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งได้ และให้โครงการคนละครึ่งชำระค่าบริการ ผ่านแพลทฟอร์ม ฟู้ดเดลิเวอรีได้
.
หากท่านอนุญาตตามที่เสนอมานี้โดยเร็วที่สุด ไม่ต้องรอถึง 7 วันท่านจะช่วยอีกหลายชีวิต อีกหลายธุรกิจให้รอดไม่ต้องเสียงเจ๊ง เสียงตกงานเพราะมาตรการเยียวยาต่าง ๆไม่เพียงพอและไม่ทั่วถึงแต่หากท่านปล่อยให้คำสั่งมีผลต่อไปด้วยความห่วงใยอย่างยิ่งว่าเมื่อถึงจุด ๆ หนึ่ง จุดที่ประชาชนต้องเลือกระหว่างโรคระบาดกับการอดยากถึงจุดนั้นมาตรการ หรือคำสั่งใด ๆอาจไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนอีกต่อไป ซึ่งหากถึงจุดนั้น สถานการณ์ต่าง ๆ จะมีแต่แย่ลงกิจการร้านอาหารต่างก็เป็นเด็กดีให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำสังศบค.มาโดยตลอดแม้ทุกมาตรการจะสร้างความบอบช้ำอย่างมากต่อกิจการก็ตาม
.
แต่สำหรับครั้งนี้ ดูจะหนักหนาและไม่สมเหตุผลในการสั่งปิดร้านอาหารในห้างว่าจะช่วยควบคุมการระบาดได้อย่างไรหรือหากท่านยืนยันว่าสมเหตุผลกรุณาแจ้งบอกเหตุผลนั้นให้ประชาชนได้ทราบด้วยหรือหากใครจะคิดว่าขออะไรไม่ดูสถานการณ์ระบาดเลยทำไมไม่อดทนให้ความร่วมมือขอโปรดช่วยบอกทีว่าร้านอาหารในห้างฯปลอดภัยน้อยกว่าสถานที่อื่น ๆ ที่ยังเปิดได้อย่างไร
จึงเรียนมายังท่านเพื่อโปรดพิจารณา