แท็กซี่ทวงสัญญาขอขึ้นค่าโดยสาร

586
0
Share:

ภายหลังจากผู้ประกอบการ รถแท็กซี่ได้เดินทางมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อเรียกร้องขอปรับค่าโดยสาร 5% ตามที่ภาครัฐเคยให้สัญญาไว้ และยังขอขยายอายุการใช้งานรถที่วิ่งประกอบการจาก 9 ปีเป็น 12 ปี และกรณีการวิ่งรถระหว่างจังหวัด ขอไม่กดมาตรวัดค่าโดยสาร หรือ มิเตอร์ด้วย
.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่ากระทรวงคมนาคม เปิดเผยหลังหารือร่วมกับกลุ่มผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์รับจ้างว่า ที่ประชุมได้มีการหารือ และได้ให้กลุ่มแท็กซี่ และกลุ่มวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง ตั้งตัวแทนเพื่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลกลับมาประชุมร่วมกับกรมการขนส่งทางบกในวันที่ 8 สิงหาคมนี้ เพื่อหาแนวทางออกร่วมกัน
.
โดยเบื้องต้นความเดือดร้อนของผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นเรื่องของค่าโดยสารที่ไม่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง และการแข่งขันของแอพพลิเคชั่นเรียกผู้โดยสาร จนทำให้สูญเสียรายได้ พร้อมเรียกร้องให้ Grab เข้ามาอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน รวมถึงการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารอีก 5% และค่าเซอร์ชาร์จ ของกลุ่มแท็กซี่ด้วย
.
ทั้งนี้หากพบว่าข้อมูลเรื่องต้นทุนการให้บริการสูงกว่าความเป็นจริง ก็พร้อมที่จะขึ้นราคาค่าโดยสารให้ เนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่สะสมมานาน และได้ฝากไปยังกลุ่มผู้ประกอบการว่าให้เพิ่มคุณภาพบริการที่ดีและคิดราคาผู้โดยสารแบบยุติธรรม เพราะคนที่ตัดสินใจสนับสนุนการให้บริการของ Grab หรือสนับสนุนการปรับราคา ไม่ได้อยู่ที่กระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งทางบก แต่เป็นประชาชนผู้ใช้บริการ