แพทย์ รพ.เด็ก ติดเชื้อโควิด-19 พบเป็นการติดเชื้อจากบุคคลนอกโรงพยาบาล

400
0
Share:

นพ.อดิศัย ภัตตาตั้ง ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (รพ.เด็ก) ออกประกาศสถาบันฯ เรื่องพบบุคลากรทางการแพทย์เป็นโรคติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 1 ราย(ข้อมูล ณ8 เมษายน 2564) โดยพบว่าเป็นการติดเชื้อจากบุคคลภายนอกสถาบันฯ คณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ได้ดำเนินการสอบสวนโรคกับผู้ติดเชื้อและเข้ารับรักษาในโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทราบ และให้กักตัวเป็นเวลา 14 วัน

.

ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในสถาบันและสถาบันได้ดูแลความเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของบุคลากรและผู้รับบริการ เช่นการจำกัดเชื้อในบริเวณพื้นที่ได้ดำเนิน การทำความสะอาดอบโอโซนในพื้นที่

.

ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสถาบันมีความจำเป็นต้องลดการให้บริการแก่ผู้ป่วยลงเนื่องจากบุคลากรทางการแพทย์บางส่วนจะต้องกักตัวและเพื่อสงวนบุคลากรทางการแพทย์สำหรับการดูแลผู้ป่วยที่มีความจำเป็น ดังนี้

1. กลุ่มงานศัลยศาสตร์ งดการผ่าตัดและหัตถการที่ไม่เร่งด่วนตั้งแต่ 9 -18 เมษายน 2564

2.การให้บริการผู้ป่วยนอก เปิดให้บริการตรวจรักษาตามปกติทุกแผนก ยกเว้นกลุ่มงานศัลยศาสตร์ ให้บริการ ดังนี้ งดรับผู้ป่วยใหม่และผู้ป่วยรับส่งต่อในกรณีไม่เร่งด่วน และห้องผ่าตัดเล็กปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 9 -18 เมษายน 2564 และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 19 เมษายน 2564

จึงขอความร่วมมือผู้รับบริการที่ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน เลื่อนการเข้ารับบริการหรือใช้บริการผ่านทางไกล (Tele Medicine) แทนและปฏิบัติตามมาตรการของสถาบันที่จะสื่อสารให้ทราบต่อไป