แอร์เอเชียไม่ลดคน แต่หั่นเงินเดือนผู้บริหาร

722
0
Share:

สายการบินไทยแอร์เอเชีย ประกาศจะไม่มีการปรับลดจำนวนพนักงาน แต่มีความจำเป็นที่จะต้องลดค่าใช้จ่ายในด้านอื่นๆ โดยตัดลดค่าตอบแทนผู้บริหารระดับสูงทุกคน ครอบคลุมตั้งเเต่ระดับผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป นอกจากนี้ ขอความร่วมมือนักบิน วิศวกรซ่อมบำรุงอากาศยาน เเละพนักงานระดับผู้จัดการขึ้นไปของแผนกต่างๆ ให้สมัครใจใช้สิทธิ์ลาพักงานอย่างน้อย 2- 5 วันต่อเดือน โดยไม่รับค่าตอบเเทนใดๆ
.
ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะมีผลตั้งเเต่มีนาคม-กันยายน 2563 หรือ 7 เดือน เพื่อเป้าหมายในการลดต้นทุนในการดำเนินงานของสายการบิน และเป็นการรักษากระแสเงินสด รวมทั้งปรับกลยุทธ์ในการบริหารจัดการต้นทุนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้สายการบินสามารถให้บริการผู้โดยสารทุกคนได้ และดูเเลพนักงานของสายการบินทุกคนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้