โลตัส พร้อมจ้างพนักงานร้านอาหารในศูนย์การค้าโลตัส ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการโควิด-19 

872
0
Share:

หลังจากที่ ศบค.ได้ยกระดับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด โดยหนึ่งในมาตรการสำคัญคือห้ามไม่ให้ลูกค้ารับประทานอาหารในร้าน และให้ร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสำหรับกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ซึ่งมาตรการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและรายได้ของพนักงานในร้านอาหาร 

.

ดังนั้น โลตัส จึงริเริ่มโครงการจ้างงานพนักงานร้านอาหารในพื้นที่ศูนย์การค้าโลตัส ในทั้ง 6 จังหวัดสีแดงเข้ม เพื่อปฏิบัติงานในไฮเปอร์มาร์เก็ตเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบให้มีรายได้ยังชีพโดยจะครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ชลบุรี เชียงใหม่ ปทุมธานี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

.

นอกจากช่วยเหลือพนักงานร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบแล้ว โลตัส คาดว่าความต้องการซื้อสินค้าที่อาจจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากประชาชนต้องปรุงอาหารรับประทานเองที่บ้าน โดยได้เพิ่มปริมาณการสั่งซื้อสินค้าที่จำเป็น โดยเฉพาะอาหารสดและอาหารแห้งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้า และยังได้ลดและตรึงราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ อาทิ น้ำดื่ม ข้าวสาร อาหารพร้อมรับประทาน ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้