ไม่มีถอน! รัฐมนตรีคลังเดินหน้าเก็บภาษีขายหุ้น ไม่มีโรคเลื่อนเก็บภาษีหุ้นตามกระแสข่าว

87
0
Share:
ไม่มีถอน! รัฐมนตรี คลัง เดินหน้าเก็บ ภาษี ขายหุ้น ไม่มีโรคเลื่อนเก็บภาษีหุ้นตามกระแสข่าว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่ากระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า หลังจากมีกรณีกระแสข่าวว่ารัฐบาลอาจเลื่อนการจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้น ซึ่งกระแสข่าวดังกล่าวส่งผลต่อดัชนีตลาดหุ้นไทยปรับเพิ่มสูงขึ้นนั้น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังยอมรับว่า แนวทางจัดเก็บภาษีจากการขายหุ้นยังเป็นไปตามขั้นตอน โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างกฤษฎีกาตรวจร่าง และนำไปประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ทั้งนี้ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 ได้อนุมัติการเก็บภาษีขายหุ้น หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ในสัดส่วนร้อยละ 0.10 หรือร้อยละ 0.11 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น โดยในปีแรก (นับตั้งแต่วันมีผลบังคับใช้ ถึง 31 ธ.ค. 2566) จัดเก็บภาษีอัตราร้อยละ 0.055 เมื่อรวมภาษีท้องถิ่น และจะจัดเก็บเมื่อพระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อคำนวณจากธุรกรรมการขายหุ้นตั้งแต่บาทแรกในอัตราร้อยละ 0.11 เช่น หากนักลงทุนขายหุ้น 100 บาท เสียภาษี 0.055 บาท หรือขายหุ้น 1,000 บาท เสียภาษี 0.55 บาทหรือขายหุ้น 10,000 บาท เสียภาษี 5.5 บาท