‘PayPal’ เล็งใช้ระบบ “ยืนยันตัวตน” ตามกฎหมายไทย คาดให้บริการอีกครั้งปี 65

285
0
Share:
PayPal

Mr. Steven Chan ผู้อำนวยการฝ่ายงานภาครัฐสัมพันธ์และนโยบายสาธารณะประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก บริษัท PayPal Pte Ltd (Singapore) และคณะผู้แทนจากบริษัทได้เข้าหารือร่วมกับ นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส โดยได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ และการจัดตั้ง PayPal ในไทย

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายในไทยมากขึ้น โดยเฉพาะการยืนยันตัวตน หรือที่ ระบบ KYC (Know Your Customer) ซึ่งจะช่วยป้องกันการแอบอ้างตัวตนและการก่ออาชญากรรมด้านการเงินในรูปแบบต่าง ๆ และสร้างความปลอดภัยทั้งต่อเจ้าของข้อมูลและบริษัทผู้ให้บริการ คาดว่า จะเปิดให้บริการในไทยอีกครั้งภายในปี 2565

ทั้งนี้ทางด้านปลัดดีอีเอส ได้กล่าวขอบคุณบริษัทฯ ที่ได้ทำความเข้าใจและพัฒนาการให้บริการให้เป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมายไทย เนื่องจากปัจจุบัน ไทยได้เข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยเห็นว่าผู้ให้บริการ และบริษัทควรมีการจัดสัมมนาหรือจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมออนไลน์ ทำให้ผู้รับบริการได้รับความปลอดภัยและมีความเชื่อมั่นมากขึ้น