รู้จักตัวเองมากกว่าที่เป็นด้วย MBTI

Share:

[email protected] Show ชวนทุกคนมาค้นหาบุคลิกของตัวเอง เพื่อเสริมความเข้าใจตัวตน ช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นไปกับนักกิจกรรมบำบัด ผศ.ดร.ก.บ. ศุภลักษณ์ เข็มทอง

 

Young@Heart Show