16 บุคลิกภาพ เข้าใจตัวเอง เข้าใจคนอื่น ชีวิตดี การงานราบรื่น

Share:

          เวลาทำงานเราต้องมีแผนเสมอ? ทำไมคนอื่นไม่ชอบวางแผน? บางคนเจอปัญหาก็ยัง ยิ้มได้ บางคนมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองเงียบ? สารพัดคำถามที่เชื่อว่าหลายคนคงจะเคยสงสัยทั้งกับตัวเองและคนรอบตัวอยู่เสมอ ซึ่งการที่มนุษย์แต่ละคนมีความแตกต่างกันนั้นเป็นเรื่องธรรมชาติที่ทุกคนรู้ดี แต่จะทำอย่างไรให้อยู่ร่วมกันบนความต่างได้อย่างสงบสุขทั้งชีวิตและการทำงาน ไม่สร้างศัตรู ไม่ทำตัวเป็นพิษใส่กัน มันไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่คุณย้อนมาค้นหาบุคลิกของตัวเองเพื่อเข้าใจตัวตนของเราซึ่งจะช่วยให้คุณใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้น

ที่มา : pixabay.com

          เครื่องมือค้นหาตัวตนนี้เรียกง่ายๆว่า แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) ถูกคิดค้นโดย Isabel Briggs Myers และ Katharine C. Briggs ซึ่งต่อยอดมาจากทฤษฎีของ Carl Jung ตั้งแต่เมื่อเกือบ 60 ปีที่แล้ว โดยพบว่าคนเรามีระเบียบและพฤติกรรมที่คงเส้นคงวา โดยมีการนำตัวอักษรมาเป็นตัวแปรบุคลิกภาพ 8 ตัว ดังนี้ 1. E (Extroversion) ปิดเผย 2. I (Introversion) เก็บตัว
3. P (Perception) รับรู้ 4. S (Sensing) ใช้ประสาทสัมผัส 5.T (Thinking) ใช้ความคิด 6. F (Feeling) ใช้ความรู้สึก 7.N (iNtuition) หยั่งรู้ และ 8. J (Judgment) ตัดสิน แล้วนำมาจัดเป็นชุดละ 4 ตัวอักษร จำนวน 16แบบ ซึ่งสะท้อนถึงบุคลิกภาพพื้นฐานของคนเรา

          โดยการทดสอบบุคลิกภาพก็ทำได้ไม่อยากเพียงเข้าไปตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง สามารถคลิกเข้าไปทดสอบที่ www.16personalities.com ซึ่งใช้เวลาเพียง 10 -15 นาทีก็สามารถรู้ผล การประเมินของเราแล้ว สำหรับบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ ก็มีลักษณะดังนี้

ที่มา : pixabay.com

          กลุ่มนักวิเคราะห์ จะประกอบด้วย 4 บุคลิกภาพ ดังนี้
1.นักออกแบบ (INTJ-A / INTJ-T) จิตนาการสูงและเป็นนักคิดกลยุทธ์ที่มีแผนสำรองสำหรับทุกอย่าง

2.นักตรรกะ (INTP-A / INTP-T) นักคิดค้นนวัตกรรมที่มีความกระหายใคร่รู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด

3.ผู้บัญชาการ (ENTJ-A / ENTJ-T) กล้าหาญ มีจิตนาการ เป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยวมักหาทางออกได้เสมอ

4.นักโต้วาที (ENTP-A / ENTP-T) ฉลาดเป็นนักคิด ช่างสงสัยชอบท้าทายสมอง

ที่มา : pixabay.com

          กลุ่มนักการทูต จะประกอบด้วย 4 บุคลิกภาพ ดังนี้
1.ผู้แนะนำ (INFJ-A / INFJ-T) เป็นคนเงียบๆมักดูลึกลับ แต่สร้างแรงบันดาลใจและยึดมั่นอุดมการณ์

2.ผู้ไกล่เกลี่ย (INFP-A / INFP-T) นักกวี ใจดี เห็นใจผู้อื่น มีความกระตือรือร้นสร้างสิ่งดีๆให้สังคม

3.ตัวเอก (ENFJ-A / ENFJ-T) มีเสน่ห์และมักเป็นผู้นำที่สร้างแรงบันดาลใจ สามารถจับใจผู้ฟังได้เสมอ

4.นักรณรงค์ (ENFP-A / ENFP-T) มีความกระตือรือร้น มีความสร้างสรรค์ มนุษย์สัมพันธ์ดี มีเหตุผล

ที่มา : pixabay.com

          กลุ่มผู้เฝ้ายาม จะประกอบด้วย 4 บุคลิกภาพ ดังนี้
1. นักคำนวณ (ISTJ-A / ISTJ-T) อยู่กับความเป็นจริง เป็นผู้ชอบเสาะหาข้อเท็จจริง ไม่ยอมต่อข้อสงสัย

2. ผู้ตั้งรับ (ISFJ-A / ISFJ-T) มีความละเอียดอ่อน เป็นผู้ปกป้องที่ดี พร้อมที่จะปกป้องคนรักเสมอ

3. ผู้บริหาร (ESTJ-A / ESTJ-T) เป็นนักบริหารที่ดี มีความโดดเด่นเรื่องการบริหารงานและบุคลากร

4.ผู้ให้คำปรึกษา (ESFJ-A / ESFJ-T) มีความเป็นห่วงเป็นใยมากเป็นพิเศษ กระตือรือร้นช่วยเหลือคนอื่น

ที่มา : pixabay.com

          กลุ่มนักสำรวจ จะประกอบด้วย 4 บุคลิกภาพ ดังนี้
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะ (ISTP-A / ISTP-T) กล้าหาญนักทดลองบนพื้นฐานความจริง

2. นักผจญภัย (ISFP-A / ISFP-T) มีความยืดหยุ่นสูง เป็นศิลปินที่ทรงเสน่ห์ พร้อมสำรวจสิ่งใหม่ๆ

3.ผู้ประกอบการ (ESTP-A / ESTP-T) ฉลาดกระชับกระเฉง เข้าใจผู้อื่น มีความสุขกับชีวิตสุดโต่ง

4.ผู้มอบความบันเทิง (ESFP-A / ESFP-T) ใช้สัญชาตญาณ กระตือรือร้น ไม่มีความเบื่อหน่ายในชีวิต

ที่มา : pixabay.com

          ที่นำมาฝากกันก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะ แต่ในเว็บไซต์www.16personalities.comหลังจากการประเมิน จะมีรายละเอียดที่ให้เห็นธรรมชาติตัวตนของเรา จุดแข็ง จุดอ่อน ที่ต้องเสริม หรือแก้ไข ซึ่งก่อนหน้าเราอาจจะสงสัยแต่วิเคราะห์ ไม่ออก อ่านตัวเองไม่ขาด แต่พอได้รู้แล้วก็ถึงบางอ้อ ว่าถ้ารู้ก่อนหน้านี้ชีวิตคงไปได้ไกล ซึ่งปัจจุบันนี้แบบทดสอบนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ทั้งในสถานศึกษา องค์กร บริษัท หรือกลุ่มคนที่ต้องการพัฒนาตัวเอง อย่างไงก็ลองทำดูนะคะ เพราะเกิดประโยชน์ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน คนรอบตัว รวมทั้งการมองหาคู่ครอง เสียเวลาแค่ไม่กี่สิบนาทีกับการรู้จักตัวเองรับรองว่าคุ้มค่ามากค่ะ

 

ข้อมูล : https://www.mangozero.com/mbti-16-personalities-test/
https://www.16personalities.com

ติดตามเรื่องราวสุขภาพได้ที่ Young @Heart show

ตอน รู้จักและเข้าใจตัวเองด้วย MBTI

Young@Heart Show