Motion Matrix เช็กท่าวิ่งใน 1 นาที

Share:

ชวนสายวิ่งมาเช็คท่าวิ่งใน 1 นาทีไปกับเครื่องอัจฉริยะ Motion Matrix ต้องพัฒนาตรงไหน ต้องระวังอะไร มาเรียนรู้ไปพร้อมกันกับเทรนเนอร์จาก Warrix performance studio ได้เลย

Young@Heart Show