รู้หรือไม่? กิ้งกือ ไม่กัดแต่มีพิษ l 28 ต.ค. 66 FULL l BTimes Weekend Young@Heart Show

Share:

Oct 31, 2023

กิ้งกือ และสัตว์ขาปล้องบางชนิด แม้จะไม่กัด แต่พิษก็ร้ายแรง! ทำความรู้จักและป้องกันไปด้วยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุชัย สุเทพารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

Young@Heart Show