ทำอย่างไรเมื่อถูกพิษแมงกะพรุน l 10 พ.ค. 66 FULL l BTimes Young@Heart Show

Share:

May 13, 2023

สวยอันตราย! ตามคุณแอนมาไขข้อข้องใจ หากสัมผัสถูกพิษ ‘แมงกะพรุน’ จะเป็นอย่างไร อันตรายแค่ไหนไปกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สุชัย สุเทพารักษ์ ที่ปรึกษาฝ่ายบริการและวิจัยคลินิก สถานเสาวภา สภากาชาดไทยใน Young@Heart Show

Young@Heart Show