คุยกับบัญชา Live: ไทย แอร์เอเชีย ลดเป้าผู้โดยสารกว่า 2 เท่า ไม่ถึง 10 ล้านคน

Share:

คุยกับบัญชา Live: ไทย แอร์เอเชีย ลดเป้าผู้โดยสารกว่า 2 เท่า ไม่ถึง 10 ล้านคน

คุยกับบัญชา