ยุคอยู่ยากอยู่เย็น คนไทยใส่เกียร์ถอย ชอบช้อปแต่รอได้อีก | คุยกับบัญชา l 11 เม.ย. 67

Share:

“คุยกับบัญชา” อยู่ยากอยู่เย็น! ยุคคนไทยหาเงินยาก ปรับตัวครั้งใหญ่ เข้าสังคมให้น้อย ใช้จ่ายแค่เท่าที่จำเป็น

คุยกับบัญชา