สุดร้อน-อีวีก็ชาร์จ ดันคนไทยใช้ไฟไม่เกรงใจ ค่าไฟพีกครั้งที่ 3 ในรอบปี 67 | คุยกับบัญชา l 3 เม.ย. 67

Share:

“คุยกับบัญชา” อีวีเป็นเหตุ! คนไทยตะบี้ตะบันใช้ไฟจนลืมค่าไฟแพง ดันสถิติใช้ไฟสุดพีก เปิด 3 แรงผลักคนไทยแห่ใช้ไฟกลางคืนพีกกว่ากลางวัน

คุยกับบัญชา