หนี้นี้เพื่อลูก พ่อแม่ชาวอเมริกันยอมเป็นหนี้หัวโต ดันอนาคตลูกสดใส | คุยกับบัญชา l 26 ก.ย. 66

Share:

“คุยกับบัญชา” ติดหนี้เพื่อลูก! ผลสำรวจพ่อแม่ชาวอเมริกันยอมเป็นหนี้เพื่อปั้นศักยภาพลูก แต่ถามลูกก่อนหรือยัง
คุยกับบัญชา