อุตสาหกรรมไทยไม่พ้น โรงงานใหญ่ในไทย ปิดตัวรับจุดแข่งขันด้อยลง | คุยกับบัญชา l 11 มิ.ย. 67

Share:

“คุยกับบัญชา” หนี้ปิดประตู! โรงงานใหญ่ในไทยก็ไม่รอด แห่ปิดตัวเพิ่มสูงขึ้น สะท้อนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจ พ่วงพิษหนี้เสียพุ่ง

คุยกับบัญชา