เทสลาปลดต่ออีก รอบ 3 เคลียร์อีก 601 เตะฝุ่นกว่า 6,600 คนในสหรัฐ | คุยกับบัญชา l 15 พ.ค. 67

Share:

“คุยกับบัญชา” ปลดรอบ 3! เทสลายังไม่จบฤดูปลดคน สั่งปลดอีกครั้งในรัฐแคลิฟอร์เนีย 601 คนตกงาน

คุยกับบัญชา