• เครดิตบูโร ยันไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่ขวางรัฐจะแก้ Blacklist 8 ปี ทำได้ ไม่ต้องแก้กฎหมาย
  30
  May

  เครดิตบูโรยันไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ไม่ขวางรัฐจะแก้ Blacklist 8 ปี ทำได้ ไม่ต้องแก้กฎหมาย

  นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เตือนรัฐบาลที่มีแนวคิดจะแก้กฎหมายลดระยะเวลาติด Blacklist หนี้เสีย 8 ปีโดยระบุว่า ขอนำเสนอเป็นข้อมูลด้วยความสุจริตใจเป็นที่ตั้ง เพราะเครดิตบูโรอยู่ตรงกลาง ไม่มีส่วนได้เสียกับเจ้าหนี้ ลูกหนี้ ผู้กำกับดูแล และผู้กำหนดนโยบาย ซึ่งการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประสบภัยจากโควิดจนกลายเป็นหนี้เสีย ชำระหนี้ไม่ได้ ...
 • กยศ. ยันมีเงินเพียงพอปล่อยกู้รอบใหม่ เตรียมวงเงิน 48,344 ล้านบาท 769,009 ราย
  24
  May

  กยศ. ยันมีเงินเพียงพอปล่อยกู้รอบใหม่ เตรียมวงเงิน 48,344 ล้านบาท 769,009 ราย

  นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า จากผลการรับชำระหนี้ในปีงบประมาณที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน พบว่ากองทุนฯ มีอัตราการชำระหนี้ลดลง 7.57% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตามในส่วนของการให้กู้ยืมเงินนั้น กองทุนฯได้เตรียมวงเงินกู้จำนวน 48,344 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ยืม 769,009 ราย และได้เปิดระบบการให้กู้ยืมเงินปีการศึกษา 2567 แล้ว ...
 • ออมสิน ช่วยลูกหนี้ NPLs สินเชื่อโควิด-19 ยกหนี้ เพิ่มอีกกว่า 90,000 ราย ตามนโยบายรัฐ
  8
  May

  ออมสินช่วยลูกหนี้ NPLs สินเชื่อโควิด-19 ยกหนี้เพิ่มอีกกว่า 90,000 ราย ตามนโยบายรัฐ

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายธนาคารออมสินให้ช่วยเหลือลูกหนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งธนาคารได้ปล่อยกู้ให้รายละ 1 หมื่นบาท เมื่อปี 2563 เพื่อช่วยเหลือเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2566 คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ธนาคารออมสิน ช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงและไม่สามารถฟื้นตัวและผ่อนชำระหนี้ได้ไหว ...
 • 24
  Apr

  สมาคมธนาคารไทยประชุมเย็นวันนี้เร่งคลอดมาตรการเพิ่มเติม ช่วยลูกค้ากลุ่มเปราะบาง

  นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยว่า การเข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน ที่มีความท้าทายในหลายมิติ  รวมถึงความห่วงใยของนายกรัฐมนตรี ถึงสถานการณ์หนี้ครัวเรือน และ กลุ่มเปราะบาง ตลอดจนความเป็นไปได้ที่ภาคธุรกิจการเงินจะมีแนวทางเพิ่มเติมในการลดภาระ และ บรรเทาความเดือดร้อนของกลุ่มเปราะบางในแนวทางใดบ้าง  โดยจะมีการยกประเด็นดังกล่าว และ อัปเดตสถานการณ์การดูแลกลุ่มลูกหนี้โดยรวม ภายใต้มาตรการการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบและเป็นธรรม (Responsible Lending) ...
 • 15
  Mar

  รีบเลย! ออมสินแจ้งลูกหนี้ผ่อนไม่ไหวทุกสถานะ เร่งติดต่อธนาคารก่อนเสียประวัติเครดิต

  นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคาร ออมสิน เปิดเผยว่า หลังจากที่ธนาคารออมสินได้จัดทำมาตรการแก้หนี้และดำเนินการช่วยเหลือลูกหนี้ทุกกลุ่มมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มเริ่มค้างชำระ กลุ่มลูกหนี้ NPLs และลูกหนี้ในกระบวนการฟ้องร้อง แต่ด้วยขณะนี้ ยังมีลูกหนี้จำนวนหนึ่งยังประสบปัญหาเรื่องรายได้ไม่เพียงพอ ทำให้ส่งผลต่อการผ่อนชำระหนี้รายเดือน ทั้งนี้เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระลูกหนี้ และช่วยไม่ให้ลูกหนี้เสียเครดิตทางการเงินในระยะยาว ธนาคารออมสินได้เตรียมแผนการชำระหนี้หลายแนวทางให้แก่ลูกหนี้แต่ละรายตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับความสามารถในการชำระหนี้เป็นรายบุคคล อาทิ พักชำระเงินต้น และจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนหรือจ่ายบางส่วน ...
 • 30
  Jan

  แบกไม่ไหว! ธอส.เผย ลูกหนี้จ่อตกชั้นพุ่ง 15% ของพอร์ต 1.7 ล้านล้าน เตรียมมาตรการสกัดหนี้เสีย

  นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์( ธอส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีลูกหนี้ สินเชื่อบ้านที่อยู่ในภาวะอ่อนแรงในการชำระ ซึ่งอาจจะตกชั้นกลายมาเป็นหนี้เสียถึง 15% ของพอร์ตสินเชื่อรวมที่มีราว 30% หรือคิดเป็น 1.71 ล้านล้านบาท ซึ่งธนาคารก็ได้เตรียมมาตรการออกมารองรับเพื่อช่วยเหลือลูกค้ากลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ดี จากมาตรการดูแลลูกหนี้ในช่วงโควิดที่เราไม่พักหนี้ทั้งพอร์ต ทำให้พบว่า มีลูกหนี้กลุ่มรายย่อยที่มีวงเงินสินเชื่อต่ำ เป็นกลุ่มที่มีประวัติการชำระหนี้ และ มีโอกาสทิ้งบ้านน้อยกว่าลูกหนี้ที่มีวงเงินกู้สูงๆ “ที่ผ่านมา ...
 • 30
  Jan

  เร่งแก้หนี้! สมาคมธนาคารไทย ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ ล่าสุดยอดภาระสินเชื่อแบงก์ มีกว่า 3.4 ล้านล้าน

  นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย  เปิดเผยว่า สมาคมธนาคารไทยและธนาคารสมาชิก ให้ความสำคัญกับช่วยเหลือ ลูกหนี้ผ่านการแก้ปัญหาหนี้อย่างยั่งยืน  ซึ่งที่ผ่านมาภาคธนาคารได้ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-19 และปรับเป็นมาตรการช่วยเหลือแบบเฉพาะจุดหลังสถานการณ์เศรษฐกิจดีขึ้น โดยยึดหลักการช่วยเหลืออย่างครบวงจรและยั่งยืน ถึง ณ ปัจจุบัน ยังมียอดภาระหนี้ที่ธนาคารและสถาบันการเงินให้ความช่วยเหลืออีกกว่า 3.4 ล้านล้านบาท หรือมากกว่า  6.1 ล้านบัญชี ...
 • ‘ออมสิน’ พร้อม ปล่อยกู้ 5 หมื่นต่อราย ช่วยลูกหนี้นอกระบบ อีก 1 แสน หนุนอาชีพ
  28
  Nov

  ‘ออมสิน’ พร้อมปล่อยกู้ 5 หมื่นต่อราย ช่วยลูกหนี้นอกระบบ อีก 1 แสน หนุนอาชีพ

  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าววาระแห่งชาติ การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ นายกฤษฎากล่าวว่า นายกฯ ได้สั่งการให้กระทรวงการคลังดูแลลูกหนี้นอกระบบ ...
 • 28
  Nov

  ปราบเจ้าหนี้โหด! ‘อนุทิน’ดีเดย์ 1 ธ.ค. เปิดลงทะเบียนรับความช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบที่ถูกข่มขู่

  นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยขอยืนยันจะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา หนี้นอกระบบ ที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ  ไปดำเนินการอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพต่อไป โดยเราจะใช้เครือข่ายและกลไกการทำงานที่ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งประเทศ และใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ตั้งแต่ระดับผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ที่มีความใกล้ชิดสนิทสนม และได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็ง ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจนี้ ที่ผ่านมาในการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบนั้น กระทรวงมหาดไทย ได้มีการดำเนินการผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและระดับอำเภอ ...
 • เตือน รัฐบาล คิดให้ดีกับการ พักหนี้ รถยนต์ ลูกหนี้ขาดวินัยผ่อนส่ง ส่อปิดหนี้ไม่ลง
  2
  Oct

  เตือนรัฐบาลคิดให้ดีกับการพักหนี้รถยนต์ ลูกหนี้ขาดวินัยผ่อนส่ง ส่อปิดหนี้ไม่ลง

  น.ส.ธัญญลักษณ์ วัชระชัยสุรพล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด กล่าวว่า หากมีการพักหนี้กลุ่มรถยนต์ อาจทำได้ในวงจำกัด หรือทำได้ในกลุ่มลูกหนี้รหัส 21 ซึ่งหมายถึงหนี้ที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ที่เป็นผลกระทบจากสถานการณ์ไม่ปกติ ได้แก่ วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะในกลุ่มสินเชื่อรถยนต์ อย่างไรก็ตาม มองว่าไม่ควรทำการพักหนี้ ...