• หนุนชุมชน! บางจาก ส่ง ‘ข้าวลดโลกร้อน’ สมนาคุณลูกค้า เนื่องใน วันสิ่งแวดล้อมโลก
  1
  Jun

  หนุนชุมชน! บางจากฯ ส่ง ‘ข้าวลดโลกร้อน’ สมนาคุณลูกค้า เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

  นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับมอบ “ข้าวลดโลกร้อน” จำนวน 40 ตัน ที่บางจากฯ รับซื้อจากวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ตำบลเดิมบาง จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านบริษัท ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ...
 • BTimes: ‘ไหมแต้มหมี่’ ภูมิปัญญาผ้าหนึ่งเดียวในไทยดังไกลสู่ต่างแดน
  25
  Nov

  BTimes: ‘ไหมแต้มหมี่’ ภูมิปัญญาผ้าหนึ่งเดียวในไทยดังไกลสู่ต่างแดน

  Nov 25, 2021 ทรานส์ฟอร์ม ‘ผ้าไหมมัดหมี่’ สู่ ‘ผ้าไหมแต้มหมี่’ ชูจุดเด่นด้วยการลดต้นทุนรอบด้าน และการเป็นวิสาหกิจชุมชนศิลปะสร้างสรรค์ พร้อมเป็นประตูสู่โอกาสในการสร้างอาชีพที่ยั่งยืน การมีอยู่ของวิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝายให้ทั้งประโยชน์แก่คนในชุมชน รวมถึงเป็นพื้นที่ให้บุคคลภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้ศาสตร์ภูมิปัญญาพื้นบ้านผ่านงานหัตถกรรมอย่างการทอผ้าไหมมัดหมี่ ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยลายผ้าของที่นี่จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ต้องอาศัยความชำนาญและความใจเย็นในการถักทอ แต่แล้ว เมื่อผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมเดินมาถึงทางตัน ส่งผลให้คุณสุภาณีต้องปรับตัวยกใหญ่ ควบรวมนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่ ทรานส์ฟอร์มร่างให้มีความพิเศษยิ่งขึ้นจนกลายเป็น ...
 • BTimes Weekend: วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย หัตถกรรมเด่นเมืองหมอแคน
  14
  Nov

  BTimes Weekend: วิสาหกิจชุมชนผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย หัตถกรรมเด่นเมืองหมอแคน

  Nov 14, 2021 รวมกลุ่มสร้างวิสาหกิจชุมชนชน ต่ออายุ ‘ผ้าไหมมัดหมี่’ ของดีชนบทให้แข็งแรง พร้อมเพิ่มมูลค่ารอบด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชน ผ้าไหมมัดหมี่ ถูกจัดให้เป็นผ้าทอมือที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของอำเภอชนบท ทั้งยังมีเอกลักษณ์ในเรื่องของเทคนิคการทอ และลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ ที่สืบทอดลายเก่าแก่ของผ้าเมืองขอนแก่นจากคนรุ่นเก่า โดยลวดลายจะมีความประณีต ไม่ซ้ำใคร ทำให้ผ้าไหมมัดหมี่ของที่นี่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และกลายเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อของจังหวัดขอนแก่น “วัตถุประสงค์ของกลุ่มก็คือสร้างความรัก ความสามัคคี ...
 • BTimes Weekend: ‘หอมเฮิร์บ’ หมอนสมุนไพรพรีเมียม เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาโบราณ
  28
  Oct

  BTimes Weekend: ‘หอมเฮิร์บ’ หมอนสมุนไพรพรีเมียม เพิ่มมูลค่าจากภูมิปัญญาโบราณ

  Oct 28, 2021 นำสมุนไพรหลังบ้าน มาผสานกับภูมิปัญญาโบราณ เกิดเป็นหมอนสมุนไพรพรีเมียม ‘หอมเฮิร์บ’ ‘หอมเฮิร์บ’ คือผลิตภัณฑ์ชูโรงอีกตัวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้ ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ โดยหอมเฮิร์บเป็นหมอนสมุนไพรคุณภาพพรีเมียมที่ถูกพัฒนามาจากภูมิปัญญาโบราณ ผ่านการนำเอาสมุนไพรท้องถิ่นที่หาง่ายจากหลังบ้าน ใส่ความเป็นนวัตกรรมเข้าไป เพื่อหวังเพิ่มมูลค่าจากเดิมขึ้นไปได้อีก 4–5 เท่าตัว หัวใจสำคัญอีกอย่างที่วิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกพยายามพัฒนามาอยู่เสมอคือรูปลักษณ์ เพราะเชื่อว่าถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ ...
 • BTimes Weekend: ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ จากแปลงนาผืนสุดท้ายมาบตาพุด
  23
  Oct

  BTimes Weekend: ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ จากแปลงนาผืนสุดท้ายมาบตาพุด

  1522
  1
  Oct 23, 2021 ยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ขนมยอดฮิตคุณภาพสากล ‘RICE ME ไรซ์เบอร์รีสแน็คบาร์’ ที่ผสานความดั้งเดิมและสมัยใหม่เข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว หลังจากทำความรู้จักประวัตินาผืนสุดท้ายที่ถูกพัฒนาให้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ทำเลทองที่นำภูมิปัญญาดั้งเดิม มาอนุรักษ์และเทิร์นเป็นรายได้ให้กับชุมชน ก็ถึงคราวของไฮไลต์สำคัญประจำพื้นที่ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหาร ซึ่งคุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกกได้เล่าให้ฟังว่า โรงงานผลิตอาหารแห่งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในการเข้ามาออกแบบ และจัดวางเครื่องมือให้เป็นไปอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการใช้งานและลักษณะการทำงานของสมาชิก ...
 • BTimes: ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศกลางเมืองอุตสาหกรรม
  14
  Oct

  BTimes: ต้นแบบชุมชนเชิงนิเวศกลางเมืองอุตสาหกรรม

  1331
  1
  Oct 14, 2021 ชุบชีวิตนาผืนสุดท้ายให้กลายเป็นพื้นที่สีเขียวแห่งภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตดั้งเดิมบนจังหวัดที่เต็มไปด้วยพื้นที่อุตสาหกรรม คุณสำราญ ทิพย์บรรพต ประธานวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมอาชีพชุมชนเกาะกก ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง เล่าเท้าความกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีก่อนว่าการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ชุมชนเกาะกกยังไม่มีความชัดเจน เน้นกระจายกันทำตามความสามารถ กระทั่งเริ่มมีการจัดสรรเขตเทศบาลใหม่ จึงเกิดแนวคิดในการรวมกลุ่ม อาศัยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมาระดมความคิดร่วมกับคนในชุมชน ยึดจุดแข็งของท้องถิ่นมาต่อยอดบนแกนด้านการเกษตร แล้วปรับให้มีความเป็นสากล ...
 • BTimes Weekend: 'ฟาร์มปูทะเล' บ้านชายทะเลรางจันทร์
  9
  Oct

  BTimes Weekend: ‘ฟาร์มปูทะเล’ บ้านชายทะเลรางจันทร์

  1001
  0
  Oct 9, 2021 พลิกวิธีคิด ต่อยอดอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลักอย่างยั่งยืนด้วยการเปิดฟาร์มทะเลปูจ๋า จำหน่ายปูดองคุณภาพผ่านแบรนด์ ‘ปูจ๋ารางจันทร์’ การถือกำเนิดของวิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ นับตัวแปรสำคัญที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีความน่าสนใจและมีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ผ่านการทำงานที่มีระเบียบแบบแผนชัดเจน ทำให้ชาวบ้านสามารถกำหนดราคากลางอย่างสมเหตุสมผล เปลี่ยนอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลัก ช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านการขายในรูปแบบใหม่ จากเดิมที่เคยจับปูไปขายแบบสดๆ ก็เปลี่ยนมาใช้วิธีถนอมอาหารด้วยการดอง เพื่อยืดอายุการเก็บรักษา จัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ ‘ปูจ๋ารางจันทร์’ ต่อยอดสร้างรายได้ให้ชาวบ้านสูงถึงเดือนละ 2,000–3,000 ...
 • BTimes Weekend: กะปิชุมชนสู่มาตรฐาน OEM
  26
  Sep

  BTimes Weekend: กะปิชุมชนสู่มาตรฐาน OEM

  Sep 26, 2021 พัฒนากะปิท้องถิ่นให้กลายเป็นสุดยอดสินค้ามาตรฐานขายดีประจำวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ยกระดับคุณภาพชีวิต และรายได้อย่างยั่งยืน หากเดินทางมาถึงวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ เชื่อว่าหลายคนต้องได้ซื้อกะปิติดไม้ติดมือกลับไปลองลิ้มชิมรสกันอย่างแน่นอน เพราะกะปิของวิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ถือเป็นสินค้าขึ้นชื่อ ที่เกิดจากการนำเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาต่อยอดสร้างให้กลายเป็นแบรนด์กะปิที่มีความแข็งแรง เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชนให้มีคุณภาพและความน่าเชื่อถือ จนสามารถกำหนดราคาขายเองได้โดยไม่ถูกกดขี่จากพ่อค้าคนกลาง หลังจากที่คุณมาเรียม กงม้า ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นผู้ใหญ่บ้าน เธอก็เกิดความคิดที่จะจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างมูลค่าสินค้าท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพชีวิต และพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น จนเกิดเป็นวิสาหกิจชุมชนบ้านชายทะเลรางจันทร์ ...
 • วิสาหกิจชุมชน ผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
  15
  Jul

  BTimes: เกษตรกรแนวใหม่ รวมกลุ่ม ร่วมใจ สู่วิถีเกษตรปลอดภัยแบบยั่งยืน

  July 15, 2021 เดินหน้าสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ พัฒนารอบด้านจนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี เติบโตขึ้นอย่างแข็งแรง ช่วงนี้หลายคนคงหันหน้าพึ่งพาวิถีการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมด้วยการปลูกผักในแปลงส่วนตัวไว้กินใช้ หรือแม้แต่การนำออกมาจำหน่ายเลี้ยงชีพ เช่นเดียวกับวิสาหกิจชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่งใจกลางนนทบุรี เขตพื้นที่ที่ถูกความเจริญครอบคลุมแทบจะทั่วทุกตารางเมตร แต่ใครจะเชื่อว่าที่แห่งนี้กลับมีแปลงผักปลอดสารขนาดใหญ่ซ่อนอยู่ ในช่วงแรกที่เริ่มรวมตัวก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จมากเท่าไรนัก อันมาจากหลายปัจจัยได้แก่ ...
 • Promote BTimes วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00-00.30 น.
  12
  Jul

  Promote BTimes วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 00.00-00.30 น.

  July 12, 2021 ‘ดูก่อน ฟื้นก่อน รวยก่อน’ ชมวิถีเกษตรปลอดภัย ฟื้นชุมชนด้วยการปลูกผักปลอดสารส่งจำหน่ายตลาดใหญ่ในประเทศ พบกับกาละแมร์ นักธุรกิจหญิงที่ประสบความสำเร็จระดับเอเชีย บริหารร่างกาย Upper Body ปั้นหุ่นฟิตด้วย GYM BALL ใน BTimes วันพุธที่ 14 ...