“การบินไทย” ลงดาบ “พนักงานไม่เก็บถาดอาหาร ขณะแลนดิ้ง” ตัดเงินเดือน-พักงานอีก 1 เดือน

222
0
Share:
การบินไทย ลงดาบ พนักงาน ไม่เก็บถาดอาหาร ขณะแลนดิ้ง ตัดเงินเดือน-พักงานอีก 1 เดือน

จากกรณีที่มีผู้ใช้ TikTok โพสต์คลิปวิดีโอ ระหว่างใช้บริการบนเครื่องบินของการบินไทย โดยระบุว่า ขณะที่ตนอยู่บนเครื่องบิน ซึ่งจากภาพมีถาดอาหารที่วางอยู่ด้านหน้าของเจ้าของวีดีโอนี้ พร้อมข้อความที่ระบุว่า “แลนดิ้งแล้ว แต่แอร์ลืมเก็บจาน” ซึ่งเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์นั้น

ล่าสุด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการสอบสวนกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ไม่เก็บถาดอาหาร ขณะเครื่องบินกำลังทำการบินลงจอด ในเที่ยวบินเส้นทาง สิงคโปร์-กรุงเทพฯ

โดยจากผลการสอบสวน พบว่าเป็นความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานต้อนรับฯ ตามขั้นตอนปฏิบัติ บริษัทฯ จึงลงโทษตามระเบียบของบริษัทฯ โดยการตัดเงินเดือน และให้พักการปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องบินเป็นระยะเวลา 1 เดือน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ลงโทษผู้จัดการเที่ยวบิน (Crew in Charge) และพนักงานต้อนรับฯ ที่เกี่ยวข้อง โดยการออกเอกสารตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบุคลากรที่บกพร่องในหน้าที่ทั้งหมด จะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มข้นโดยทันที ก่อนที่บริษัทฯ จะพิจารณาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อีกครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในเหตุการณ์ดังกล่าว และขอยืนยันเพื่อให้ผู้โดยสารทุกท่านมั่นใจว่า บริษัทฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของเที่ยวบินและผู้โดยสารเป็นสำคัญ รวมทั้งปฏิบัติการบินตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด”