คณะกรรมการสรรหาฯ เตรียมตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ธอส.

188
0
Share:

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้ผู้ที่สนใจยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

บัดนี้ ธนาคารได้ทำการปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ ขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์เหมาะสม กับการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ซึ่งการพิจารณาทั้งหมดจะเป็นไปตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ และกระบวนการ สรรหาตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ รวมถึงเป็นไปตามแนวทางวิธีปฏิบัติที่ กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อนำเสนอรายชื่อต่อคณะกรรมการธนาคาร พิจารณาต่อไป