คปภ.เปิดเวที CEO Insurance Forum 2019 ชูประกันสุขภาพอย่างยั่งยืนผ่านกูรูประกันชั้นนำ — OIC Kicked off CEO Insurance Forum 2019.

1631
0
Share:

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดงาน CEO Insurance Forum ภายใต้แนวคิด “ยกระดับประกันสุขภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน” พร้อมยำทิศทางของคปภ.ปีนี้ว่า จะขับเคลื่อนธุรกิจประกันภัยในปี 2562 ที่กำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมประกันภัยให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการกำกับและตรวจสอบอย่างสมดุลโดยไม่เพิ่มภาระให้กับผู้ประกอบการ