ครม. ไฟเขียวประกาศวันหยุดราชการเพิ่ม 12 เมษายน 2567 เป็นกรณีพิเศษ รวมหยุดสงกรานต์ 5 วัน

153
0
Share:
ครม. ไฟเขียวประกาศ วันหยุด ราชการเพิ่ม 12 เมษายน 2567 เป็นกรณีพิเศษ รวมหยุด สงกรานต์ 5 วัน

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (13 ก.พ.) เห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) โดยการกำหนดวันหยุดพิเศษ เพิ่มอีก 1 วันในวันที่ 12 เมษายน 2567 เพื่อให้มีวันหยุดเพิ่มเติมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 เพิ่มขึ้นอีก 1 วัน

ทั้งนี้การที่ ครม. เห็นชอบวันหยุดราชการ เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) ในวันที่ 12 เมษายน 2567 อีก 1 วันแล้ว จะทำให้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปีนี้ มีวันหยุดยาว 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12–16 เมษายน 2567 ซึ่งรัฐบาลมองว่าจะช่วยกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวได้อีกมากหลังจากได้ประกาศส่งเสริมเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นเทศกาลสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจ