คลังเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพ แอบอ้างเป็นสถาบันการเงิน

731
0
Share:

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือ สศค. ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้มีผู้แอบอ้างเป็นผู้ให้บริการทางการเงินผ่านสื่อดิจิทัลหรือช่องทางออนไลน์ต่างๆ โดยมีพฤติการณ์หลอกลวงประชาชนที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินให้ทำสัญญากู้ยืมเงินและให้โอนเงินเป็นค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีผู้ให้กู้ (บุคคลธรรมดา) ก่อนล่วงหน้า
.
ในขณะที่ผู้แอบอ้างบางรายมีการแอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับ และมีการแสดงหนังสืออนุญาตที่ทำการปลอมแปลง โดยเปลี่ยน “ชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง” เป็น “ชื่อนิติบุคคลของผู้ที่แอบอ้าง” เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ ทำให้มีประชาชนหลายรายหลงเชื่อและโอนเงินค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมไปให้ผู้แอบอ้างและไม่ได้รับเงินกู้ตามความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงิน
.
ดังนั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลังจึงขอแจ้งเตือนผู้ที่แอบอ้างปลอมใบอนุญาตของทางราชการเพื่อนำไปหลอกลวงประชาชน กระทรวงการคลังจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่แอบอ้างดังกล่าว พร้อมทั้งขอแจ้งเตือนประชาชนที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงิน โปรดอย่าหลงเชื่อกลุ่มผู้แอบอ้างที่มีลักษณะดังกล่าว และโอนเงินไปก่อนที่จะได้รับเงินกู้ตามที่ต้องการ
.
รวมทั้งขอเตือนให้ประชาชนที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินจากผู้ให้บริการทางการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์ (Non – bank) ตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อภายใต้การกำกับที่ได้รับใบอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ถูกต้องตามกฎหมายก่อนที่จะดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมกู้ยืมเงิน เช่น การทำสัญญากู้ยืมเงิน เป็นต้น เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงและการฉ้อโกงทรัพย์สิน ได้ที่เว็บไซต์ www.1359.go.th หรือ http://164.115.61.50/picofinance/public/
.
สำหรับกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์) หรือสำหรับกรณีผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ (สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์) และสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ที่เว็บไซต์ https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/WebsiteFI/pages/instlist.aspx
.