ธ.กลางและตลาดกลางอัตราแลกเปลี่ยนรัสเซีย ประกาศยกเลิกซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร มีผลทันที

106
0
Share:
ธ.กลางและตลาดกลางอัตราแลกเปลี่ยน รัสเซีย ประกาศยกเลิกซื้อขาย เงินดอลลาร์สหรัฐ และยูโร มีผลทันที

ธนาคารกลางแห่งประเทศรัสเซีย แถลงการณ์ว่า เนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการจำกัด และการคว่ำบาตรที่มีต่อกลุ่มตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน มอสโก รัสเซีย ดังนั้น จึงยกเลิกธุรกรรมการซื้อขาย และการหักชำระบัญชี สำหรับเครื่องมือทางการเงินรวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ และตลาดเงิน หรือ Money Market ที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินเหรียญยูโร

แถลงการณ์ดังกล่าวส่งผลให้บรรดาธนาคาร บริษัท และนักลงทุนทุกประเภท ไม่สามารถทำธุรกรรมการซื้อขายแลกเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐหรือสกุลเงินเหรียญยูโร ผ่านตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนในรัสเซีย ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนในรัสเซียมีสภาพคล่อง การหักชำระบัญชี และการกำกับดูแลที่ดีกว่าและมีมาตรฐาน

อย่างไรก็ตามธุรกรรมดังกล่าวทั้งหมดนั้นจะต้องกระทำผ่านการซื้อขายในตลาดรอง หรือ Over-the-counter (OTC) ซึ่งเป็นการตกลงกันเองของแต่ละฝ่าย ในขณะที่ธนาคารกลางแห่งประเทศรัสเซีย เปิดเผยเพิ่มเติมว่า จะใช้ข้อมูลจากตลาดรอง หรือโอทีซีในการกำหนดอัตราอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นทางการ

นอกจากนี้ ธนาคารกลางแห่งประเทศรัสเซียให้ความมั่นใจกับบรรดาประชาชนชาวรัสเซียที่มีการฝากเงินในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินเหรียญยูโรในสถาบันการเงินต่างๆ โดยธุรกิจภาคเอกชนในรัสเซีย และประชาชนชาวรัสเซียทั่วไป สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินเหรียญยูโร กับธนาคารพาณิชย์ที่มีสัญชาติรัสเซีย เงินกองทุนทุกประเภทที่อยู่ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และสกุลเงินเหรียญยูโร และอยู่ในทุกบัญชี รวมถึงบัญชีเงินฝาก ของทั้งบริษัทและประชาชนชาวรัสเซียจะปลอดภัย

ข้อมูลจากแอลเอสอีจี (LSEG) เปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐอเมริกาใช้มาตรการคว่ำบาตรกับประเทศรัสเซียมาเป็นระยะเวลาถึง 3 ปี หรือตั้งแต่รัสเซียทำสงครามดับยูเครนต่อเนื่องถึงปัจจุบัน พบว่า เมื่อเดือนพฤษภาคมผ่านไป เงินหยวนที่ใช้ในการทำธุรกรรมในตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศรัสเซีย ได้ขึ้นมาแทนที่เงินดอลลาร์สหรัฐ โดยมีสัดส่วนที่ 53.6% ของธุรกรรมซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศทั้งหมด

ขณะที่ปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินรูเบิลรัสเซียในตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศรัสเซีย มีปริมาณวันละ 1,000 ล้านรูเบิล หรือวันละ 11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 407 ล้านบาทต่อวัน สอด คล้องกับปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินเหรียญยูโรกับเงินรูเบิลรัสเซียในตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศรัสเซีย มีปริมาณวันละ 300 ล้านรูเบิล หรือกว่า 123 ล้านบาทต่อวัน ในขณะที่ ปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินหยวนกับเงินรูเบิลรัสเซียในตลาดกลางซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินในประเทศรัสเซีย มีปริมาณวันละ 8,000 ล้านรูเบิล หรือกว่า 3,280 ล้านบาทต่อวัน

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกาได้ประกาศใช้มาตรการคว่ำบาตรชุดใหม่กับประเทศรัสเซีย โดยพุ่งเป้าไปที่ระบบการเงินภายในประเทศรัสเซีย ซึ่งตรวจพบว่าทางการรัสเซียมีการปรับเปลี่ยนระบบการเงินให้เอื้อต่อการลงทุนใน อุตสาหกรรมทางการทหาร ตลอดจนเอื้อต่อการได้มาสินค้าทางทหาร หรืออาวุธยุทโธปกรณ์ ที่เตรียมไว้ใช้ทำสงครามกับประเทศยูเครน