ปราบคนโกง! ก.ล.ต.โชว์ผลงานปราบวายร้ายตลาดทุนปี 65 ส่งฟ้องดำเนินคดีอาญากว่า 200 ราย

221
0
Share:
ปราบคนโกง! ก.ล.ต. โชว์ผลงานปราบวายร้ายตลาดทุนปี 65 ส่งฟ้อง ดำเนินคดีอาญา กว่า 200 ราย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เผยผลงานทีมอเวนเจอร์ปราบวายร้ายตลาดทุนปี 65 ส่งดำเนินคดีอาญาพุ่งเป็น 209 ราย จำนวน 418 ข้อหา ปรับไปแล้วกว่า 126.56 ล้านบาท จากปี 64 ที่มีเงินค่าปรับเพียง 45.67 ล้านบาท จากการดำเนินคดีอาญา 58 ราย จำนวน 131 ข้อหา

ขณะที่ในปี 65 มีจำนวนผู้ที่ถูกกล่าวโทษเพิ่มเป็น 31 คดี จากปี 64 ที่มีเพียง 10 คดี และมีผู้ถูกกล่าวโทษเพิ่มขึ้นเป็น 94 ราย จากปี 64 ที่ 49 ราย

ส่วนคดีแพ่งยังมีคดีที่มีการตกลงทำบันทึกการยินยอมปฏิบัติตามมาตรการลงโทษทางแพ่งที่ ค.ม.พ. กำหนด เท่ากันในปี 64 และ 65 จำนวน 8 คดี แต่มีจำนวนผู้กระทำผิดสูงขึ้นเป็น 42 ราย จากปี 64 ที่ 37 ราย

ขณะที่เงินค่าปรับทางแพ่งลดลงมาที่ 74.04 ล้านบาท เงินชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 22.15 ล้านบาท และชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 1.95 ล้านบาท จากปี 64 เงินค่าปรับทางแพ่ง 178.74 ล้านบาท เงินชดใช้เงินเท่าผลประโยชน์ที่ได้รับ 31.81 ล้านบาท และชดใช้เงินค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบ 1.64 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ก.ล.ต.ก็ยังได้การรับเรื่องร้องเรียนเข้ามามากถึง 1,249 เรื่อง โดยประเภทเรื่องร้องเรียนมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 326 เรื่อง, การได้รับการชักชวนให้ลงทุนโดยอ้างผลตอบแทนในอัตราที่สูง จำนวน 175 เรื่อง, การปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร/กรรมการบริษัทจดทะเบียน จำนวน 70 เรื่อง, ระบบงานของผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ จำนวน 43 เรื่อง และระบบงานของศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล จำนวน 42 เรื่องตามลำดับ และยังมีเรื่องอื่นๆอีก 593 เรื่อง