มติรัฐสภาส่งเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญ ตีความอำนาจแก้ไขรัฐธรรมนูญ

678
0
Share:

รายงานจากรัฐสภา ถึงการออกเสียง ตามญัตติด่วน เพื่อขอมติจากรัฐสภา ให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) ซึ่งนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ และนายสมชาย แสวงการ ส.ว. พร้อมคณะเสนอที่เสียงข้างมาก 366 เสียง เห็นชอบให้ส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ นั้น พบว่า เป็นของส.ส.พรรคพลังประชารัฐทั้งหมด รวมถึง นายวีระกร คำประกอบ ส.ส.นครสวรรค์ พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งอภิปรายคัดค้านต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภา นอกจากนั้นพบว่ามีเสียง ส.ว. ที่ร่วมลงมติเห็นชอบ กว่า 230 เสียง

ทั้งนี้มีส.ว.ที่งดออกเสียงและมีเพียง 7 เสียงที่งดการออกความเห็น ได้แก่ นายคำนูณ สิทธิสมาน, นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายอำพล จินดาวัฒนะ, นายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล, นายซากีร์ พิทักษ์คุมพล, นายดุสิต เขมะศักดิ์ชัย และ นายพิศาล มาณวพัฒน์

นอกจากนี้พบว่ามีส.ส.ที่งดออกเสียง คือ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ได้แก่ นายภาสกร เงินเจริญกุล, นายสุภดิช อากาศฤกษ์ และ นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล และ พรรคชาติพัฒนา ได้แก่ นายดล เหตระกูล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา, นายเทวัญ ลิปตพัลลภ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนา, นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา พรรคชาติพัฒนา
.
ขณะที่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วย 316 เสียงนั้น มีกลุ่มพรรคร่วมฝ่ายค้าน, พรรคภูมิใจไทย, พรรคประชาธิปัตย์,พรรคชาติไทยพัฒนา