ลาซาด้า ขึ้นค่าธรรมเนียมผู้ค้า เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.21-4.28% เดิมเก็บทุกหมวดเฉลี่ย 2.14%

452
0
Share:
ลาซาด้า ขึ้น ค่าธรรมเนียม ผู้ค้า เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 3.21-4.28% เดิมเก็บทุกหมวดเฉลี่ย 2.14%

ลาซาด้า (LAZADA) อีคอมเมิร์ซสัญชาติจีน ร่อนอีเมลถึงผู้ค้ากรณีขอขึ้นค่าธรรมเนียมการใช้บริการมาร์เก็ตเพลสของแอปพลิเคชัน จากเดิมอัตราการเก็บทุกหมวดเฉลี่ย 2.14% แต่การปรับครั้งใหม่ ผู้ค่าต้องจ่ายให้แก่ลาซาด้าเฉลี่ย 3.21-4.28%

โดยค่าธรรมเนียมเกือบทุกหมวด อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ อุปโภค บริโภค อยู่ที่ 3.21% มีเพียงสินค้าหมวดแฟชั่นบางรายการที่ถูกปรับค่าธรรมเนียมสูงสุด 4.28% ซึ่งจะมีผลตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป ส่วนคำสั่งซื้อที่เกิดก่อนวันที่ 1 เม.ย. จะไม่ถูกเรียกเก็บย้อนหลัง

สำหรับหมวดสินค้าแฟชั่นอื่นๆ (นอกเหนือจากเครื่องประดับ) เป็นกลุ่มที่เสียค่าธรรมเนียมใหม่สูงสุดในอัตรา 4.28% หรือเพิ่มขึ้นเท่าตัวจากอัตราเดิมที่ 2.14% ส่วนกลุ่มอื่นได้แก่ สินค้าดิจิทัล สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทั่วไป สินค้าแฟชั่นที่เป็นเครื่องประดับ เครื่องประดับมีมูลค่า เครื่องประดับเพื่อการลงทุน แพลทินัมและทอง ต่างเสียค่าธรมเนียมในระดับ 3.21%

ทั้งนี้ ลาซาด้าระบุว่าจะเริ่มใช้อัตราใหม่นี้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 00.00 น. เป็นต้นไป โดยจะไม่มีการเก็บย้อนหลังกรณีคำสั่งซื้อถูกสร้างก่อนวันที่ 1 เมษายน

อย่างไรก็ตาม ลาซาด้ายังเสนอส่วนลดค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม 1.07% เป็นระยะเวลาสูงสุด 3 เดือน (1 เม.ย.-30 มิ.ย. 66) ให้กับร้านค้าที่ผ่านเงือนไขทั้ง 3 ข้อ คือเป็นร้านที่เข้าร่วมโปรแกรมจัดส่งเร็วพิเศษหรือใช้บริการขนส่ง Lazada Express รวมถึงบริการผู้จัดส่งแบบเข้ารับ 2 ราย (MPU)มีอัตราการจัดส่งเร็วพิเศษมากกว่า 95% เป็นร้านค้าในระดับ 4 หรือสูงกว่า โดยจะมีการตรวจสอบร้านค้าที่ผ่านเงื่อนไขดังกล่าวทุกสิ้นเดือน และร้านค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในอัตราปกติไปก่อน แต่จะได้รับเงินส่วนต่างค่าธรรมเนียมคืนภายใน 2 เดือน