ศบค.ชี้โควิดในไทยยังเป็นขาขึ้น ยอดเสียชีวิตทะลุเกิน 80 รายหลายวันแล้ว

630
0
Share:

พญ. สุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันนี้ พบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดที่เดินทางมาจากต่างประเทศมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับการติดเชื้อภายในประเทศ โดยล่าสุดในเดือนมี.ค. 65 มีผู้ติดเชื้อโควิดที่เดินทางมาจากต่างประเทศ คิดเป็นสัดส่วนเพียง 0.59% เมื่อเทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อภายในประเทศ ขณะที่เดือน ก.พ. มีสัดส่วน 2.25% และเดือนม.ค. 65 มีสัดส่วน 3.73%

“แนวโน้มของผู้ติดเชื้อรายวัน ทั้งผู้ป่วยปอดอักเสบ ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจยังมีทิศทางเพิ่มขึ้น ในช่วงนี้ประเทศไทยยังเป็นช่วงขาขึ้น เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆ ยังมีความสำคัญ และต้องเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ที่สำคัญคือการฉีดวัคซีน เพราะจะลดอาการหนัก ไม่ต้องเข้าแอดมิทใน รพ.” พญ.สุมนี กล่าว

พญ.สุมนี กล่าวว่า การจะให้โรคโควิด-19 เข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นได้นั้น อัตราการเสียชีวิตต่อวันจะต้องไม่เกิน 80 รายต่อวัน แต่ปัจจุบันอัตราการเสียชีวิตในประเทศยังสูงเกินกว่า 80 รายต่อวันต่อเนื่องกันมา 2 วันแล้ว ในช่วงนี้ใกล้จะเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีนโยบายจัดสัปดาห์รณรงค์ฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ผู้สูงอายุ

สรุปสถานการณ์โควิดในไทยวันนี้ จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยปอดอักเสบ และผู้ใส่ท่อช่วยหายใจยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตยังเป็นไปตามคาดการณ์ ภาพรวมของอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยอาการปานกลาง-หนัก อยู่ที่ 29.5% ซึ่งเพิ่มขึ้น ต้องขอความร่วมมือให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ อปท. ต้องรณรงค์ให้ผู้สูงอายุ และกลุ่มเสี่ยงมาฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น เพื่อให้ช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เป็นการพบปะสังสรรค์ได้อย่างปลอดภัย ไม่เป็นคลัสเตอร์ใหม่เพิ่มขึ้น