สมาคมร้านอาหารติงติดฉลากน่ากลัวบนขวดเหล้า ทำภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์น่าเกลียด

161
0
Share:
สมาคมร้านอาหารติงติด ฉลาก น่ากลัว บน ขวดเหล้า ทำภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์น่าเกลียด

จากกรณีคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เตรียมออกประกาศหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ฉลาก โดยได้บังคับให้ต้องปิดรูปภาพและข้อความคำเตือนที่มีลักษณะเป็นภาพถ่ายแสดงความรุนแรง ลงบนพื้นที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 หรือร้อยละ 50 ของพื้นผิวบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นั้น น.ส.ประภัสสร รังสิโรจน์ นายกสมาคมร้านอาหารไทยและสตรีทฟู้ด กล่าวว่า ปกติลูกค้าที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คงไม่กังวลเรื่องนี้ เพราะลูกค้าบริโภคตามยี่ห้อสินค้าที่มีอยู่ในตลาดเป็นหลัก แม้จะทำให้ภาพลักษณ์บรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าเกลียด แต่สำหรับลูกค้าที่ดื่มเป็นปกติไม่ได้ส่งผลต่อการบริโภค เนื่องจากข้อมูลด้านคุณและโทษผู้บริโภครับรู้อยู่แล้ว และพร้อมจะรับความเสี่ยง

ขณะเดียวกัน หากมีการปรับเปลี่ยนฉลากจะไปสร้างเรื่องค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ เนื่องจากการทำยี่ห้อหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ต้องมีการปรับรูปแบบให้เข้าตามเกณฑ์ที่กำหนด ระยะถัดไปจะส่งผลต่อราคาสินค้าที่จะปรับเพิ่มขึ้นตามต้นทุนด้านการผลิต อีกทั้งการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ เนื่องจากจะผลักดันส่งออกผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมถึงผู้ประกอบการรายเล็กที่ผลิตคราฟต์เบียร์ (Craft beer) หรือเบียร์ท้องถิ่น และจะเห็นว่าได้ทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์สวยงาม เพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ของคนไทยให้ชาวต่างชาติได้รับรู้มากขึ้น เรื่องนี้จะส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ และอีกทางหนึ่งจะสนับสนุนการท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ด้วย

“คงไม่มีใครอยากเห็นของที่ไม่สวยงาม แต่ถ้าจะมีการทำก็ต้องมีจุดประสงค์ชัดเจน และไม่สร้างภาระต่อผู้ประกอบการและผู้บริโภค แต่อาจได้ไม่คุ้มเสีย เรื่องนี้ถ้าจะแก้ไขปัญหานักดื่มหน้าใหม่ ควรเน้นไปที่การกำหนดด้านกฎหมายที่เข้มข้นขึ้น หรือควรจะเพิ่มโทษทางกฎหมายมากกว่า เพราะใช้สำหรับประชาชนทุกคนให้เกิดการตระหนักรู้มากขึ้น” น.ส.ประภัสสรกล่าว