สวนดุสิตโพล ชี้ ประชาชนเกินครึ่งผิดหวังการเลือกตั้งเมื่อ 24 มีนาคม — Majority of eligible voters disappointed about ECT’s transparency.

1656
0
Share:

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม เช่น ประชาชนมีความสมหวังหรือผิดหวังอย่างไร? พบว่า อันดับ 1 ผิดหวัง 48.74%เพราะ ความไม่โปร่งใสในการเลือกตั้ง การทำงานของ กกต. การนับคะแนน ประกาศผลล่าช้า ผู้สมัครที่ชื่นชอบแพ้ ฯลฯ ประชาชนคิดอย่างไร? กับ การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า อันดับ 1 มีหลายประเด็นที่น่าสนใจ เช่น ความไม่โปร่งใส การทำงานของ กกต.และข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 45.20% สิ่งที่ประชาชนวิตกกังวล ในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา คือ อันดับ 1 ความไม่โปร่งใส ทุจริตการเลือกตั้ง ผลคะแนนไม่ชัดเจน 69.47%