สายการบิน แจ้งผู้โดยสารเดินทางช่วงประชุมเอเปก แนะเผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

197
0
Share:
สายการบิน แจ้ง ผู้โดยสาร เดินทางช่วง ประชุมเอเปก แนะ เผื่อเวลา อย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

เฟซบุ๊กแฟนเพจ Thai Airways ได้โพสต์ข้อความว่า การบินไทยและไทยสมายล์ ขอเรียนแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่า ท่านที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ช่วงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 ขอความกรุณาวางแผนการเดินทาง และเผื่อเวลาในการเดินทางมายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเที่ยวบินระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก เที่ยวบินในประเทศ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก

เช่นเดียวกับ แฟนเพจ Nok Air แจ้งว่า สายการบินนกแอร์ ขอเรียนแจ้งให้ผู้โดยสารทราบว่า ผู้โดยสารที่จะเดินทางมายังท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ระหว่างวันที่ 12-20 พฤศจิกายน 2565 ช่วงประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC รบกวนผู้โดยสารวางแผนการเดินทางและเผื่อเวลาในการเดินทางมายังสนามบินนานาชาติดอนเมืองเที่ยวบินระหว่างประเทศ อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก เที่ยวบินในประเทศ อย่างน้อย 2 ชั่วโมง ก่อนเวลาเครื่องออก