อัดเม็ดเงิน! คลังเล็งเพิ่มเงินกองทุนวายุภักษ์ อีกประมาณ 1-1.5 แสนล้านบาท ภายใน ต.ค.นี้

207
0
Share:
อัดเม็ดเงิน! คลังเล็งเพิ่มเงิน กองทุนวายุภักษ์ อีกประมาณ 1-1.5 แสนล้านบาท ภายใน ต.ค.นี้

นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงความคืบหน้าการจัดตั้งกองทุนเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ตลาดทุนไทยว่ากระทรวงการคลัง ได้พิจารณาแล้วว่าจะใช้กองทุนเดิมที่มีอยู่เดิม คือ กองทุนวายุภักษ์ 1 และ 2 แทนการจัดตั้งกองทุนขึ้นใหม่ ทั้งนี้ จะเพิ่มเงินในกองทุนอีกประมาณ 1-1.5 แสนล้าบบาท โดยคาดว่าภายในเดือน ต.ค.นี้ จะสามารถเริ่มดำเนินการได้

ก่อนหน้านี้ นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง ระบุว่า ตลาดทุนไทยมีความจำเป็นต้องมีเม็ดเงินใหม่ๆ เข้าสู่ตลาดทุน หากจะรอเม็ดเงินจากกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) ที่แม้จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทุนใหม่แล้วก็ตาม แต่ส่วนใหญ่กว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้าสู่ตลาดทุนก็ต้องรอช่วงปลายปี เพราะนักลงทุนต่างต้องการใช้สิทธิสำหรับการลดหย่อนภาษี ดังนั้น การใช้กองทุนวายุภักษ์เดิมที่มีอยู่ น่าจะทำได้รวดเร็วกว่า และเชื่อว่าจะมีเม็ดเงินเข้าสู่ตลาดทุนได้มากกว่า 1 แสนล้านบาท