เฟดเอ็กซ์ สั่งปลดพนักงานครั้งใหญ่มากถึง 2,000 คน ตลาดส่งพัสดุภัณท์ในยุโรปซบเซาหนัก

77
0
Share:
เฟดเอ็กซ์ FedEx สั่ง ปลดพนักงาน ครั้งใหญ่มากถึง 2,000 คน ตลาดส่งพัสดุภัณท์ในยุโรปซบเซาหนัก

เฟดเอ็กซ์ (FedEx) ซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า เตรียมปลดพนักงานจำนวนมากระหว่าง 1700 ถึง 2000 คนในตลาดยุโรป โดยพนักงานที่เข้าข่ายจะถูกปลดออกในครั้งนี้ จะเป็นพนักงานด้านสนับสนุนการปฏิบัติงาน หรือพนักงานที่อยู่ในสำนักงาน เนื่องจากธุรกิจการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ในภูมิภาคยุโรปซบเซาอย่างต่อเนื่อง และกำไรจากการบริการส่งสินค้าทางอากาศ ซึ่งถือเป็นตลาดขนส่งสินค้าที่ใหญ่ที่สุดของเฟดเอ็กซ์นั้น มีการเติบโตขึ้นอย่างเบาบาง

สำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจการจำนวนมากในครั้งนี้จะทยอยภายในระยะเวลา 18 เดือนนับจากนี้เป็นต้นไป ส่งผลให้เฟดเอ็กซ์มีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการปลดพนักงานในครั้งระหว่าง 250-375 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือระหว่าง 9,250-13,875 ล้านบาท ในขณะที่เฟดเอ็กซ์สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึงปีละระหว่าง 125-175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือระหว่าง 4,625-6,475 ล้านบาท

เฟดเอ็กซ์ตั้งเป้าหมายในการตัดลดค่าใช้จ่ายว่า ภายในสิ้นปีงบประมาณปี 2025 จะต้องลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 148,000 ล้านบาท ในจำนวนนี้รวมถึงการตัดลดค่าใช้จ่ายในปี 2024 นี้ที่ 1,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 66,600 ล้านบาท การตัดลดค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเครือข่ายการขนส่งสินค้า และควบคุมความสามารถในการให้บริการที่เข้มข้นมากขึ้น

ทั้งนี้ เฟดเอ็กซ์ ให้บริการกระจายอยู่ในมากกว่า 45 ประเทศ และเขตเศรษฐกิจใน ทวีปยุโรปมีการจ้างงานพนักงานในปัจจุบัน มากกว่า 52,000 คน