เมื่อเริ่มจัดการมรดก ธุรกิจพี่น้องคนรวยขัดแย้งมากขึ้น พบ 80% ของจีดีพีไทยมาจากรายได้ธุรกิจกงสีครอบครัว

230
0
Share:

นายพีระพัฒน์ เหรียญประยูร กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานตลาดทุนและการวางแผนความมั่งคั่ง ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า กว่า 80% ของมูลค่าเศรษฐกิจประเทศไทย หรือจีดีพี มาจากรายได้ของธุรกิจครอบครัว ที่สำคัญ บริษัทจำนวน 3 ใน 4 ของธุรกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไทยเป็นกลุ่มธุรกิจครอบครัว

ธุรกิจครอบครัวในไทยจึงถือเป็นสัดส่วนธุรกิจที่ใหญ่มาก ซึ่งไม่แตกต่างจากเสาหลักของเศรษฐกิจประเทศไทย ดังนั้น การรักษาและส่งต่อธุรกิจครอบครัวให้ยั่งยืนจึงถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ลูกค้าในสายงานธุรกิจดังกล่าวมีรวมกว่า 4,000 ราย หรือคิดเป็นประมาณ 790 ครอบครัว พบว่า มีกว่า 15% ของลูกค้าที่มีความต้องการวางแผนการบริหารสินทรัพย์ครอบครัว กลับต้องเผชิญปมปัญหาความขัดแย้งภายในครอบครัว ซึ่งส่งผลกระทบถึงความสามารถในการดำเนินการกิจการได้ และอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจครอบครัวถึงขั้นสะดุดหยุดลงได้

ดังนั้น หากธุรกิจครอบครัวของลูกค้าไม่สามารถไปต่อได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจไทยในอนาคต

สาเหตุความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในธุรกิจครอบครัวในไทย พบว่า ด้วยภาวะเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง การเปลี่ยนผ่านหรือการส่งต่อระหว่างรุ่นสู้รุ่นในครอบครัว และการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดำเนินธุรกิจครอบครัว ส่งผลให้กลุ่มลูกค้าบุคคลสินทรัพย์สูง เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการและวางแผนทรัพย์สินครอบครัว เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลง