โควิดระบาดหนักยุโรป! ทั่วโลกติดโควิด-19 สะสมทะลุกว่า 124.7 ล้านคน

432
0
Share:
เมื่อเวลา 8.20 น.รายงานสถานการณ์จำนวนผู้ติดโรคปอดอักเสบไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก เพิ่มเป็น 124,789,547 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรกของโลก คือ สหรัฐอเมริกา 30,636,524 ราย บราซิล 12,136,615 ราย อินเดีย 11,733,594 ราย รัสเซีย 4,474,610 ราย ฝรั่งเศส 4,313,973 ราย ยูเค 4,307,304 ราย อิตาลี 3,419,616 ราย สเปน 3,234,319 ราย ตุรกี 3,061,520 ราย และเยอรมนี 2,689,205 ราย
.
สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตทั่วโลกเพิ่มเป็น 2,745,383 ราย ซึ่ง 10 อันดับแรก คือ สหรัฐอเมริกา 556,883 ราย บราซิล 295,425 ราย เม็กซิโก 198,036 ราย อินเดีย 160,477 ราย สหราชอาณาจักร 126,284 ราย อิตาลี 105,879 ราย ฝรั่งเศส 92,908 ราย สเปน 73,744 ราย อิหร่าน 61,951 ราย และเปรู 50,339 ราย
.
ในส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อในอาเซียน และเสียชีวิต(ตัวเลขในวงเล็บ) พบว่า อินโดนีเซีย 1,471,225 ราย(39,865) ฟิลิปปินส์ 677,653 ราย(12,982) มาเลเซีย 335,540 ราย(1,244) เมียนมา 142,264 ราย(3,204) สิงคโปร์ 60,221 ราย(30) ไทย 28,277 ราย(92) เวียดนาม 2,575 ราย(35) กัมพูชา 1,788 ราย(4) บรูไน 206 ราย(3) และสปป.ลาว 49 ราย